Dnia 24 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Studzieniec – Jastkowice”.

Wykonawcą inwestycji jest Artur Błażejowski – „PIARTBUD” z Jastkowic.

Powiat Niżański w porozumieniu z Gminą Pysznica wydatkują na powyższą inwestycję łącznie kwotę 539 152,05 zł.

Planowany termin budowy ścieżki rowerowej i chodnika przewiduje się na koniec listopada br.   

 

zdjęcie

W dniu 28 lipca br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyło się uroczyste wręczenie aktów przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów trzech placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego.

Z rąk Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w obecności Sekretarza Powiatu Mirosławy Daśko, akty przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora otrzymali: Dorota Rabińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, Jerzy Stelmach – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz  Marta Szczepańska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Powierzenia te będą obowiązywały od 1 września br. do 31 sierpnia 2027 roku.

zdjęcie

Coroczne uroczyste celebrowane Święto Plonów, czyli Dożynki Powiatu Niżańskiego – Nisko 2022 stanowią doskonałą okazję, aby przed licznie zgromadzonymi uczestnikami uroczystości Starosta Niżański Robert Bednarz, przy udziale Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu, wyróżnił wiodących rolników z terenu Powiatu Niżańskiego oraz nagrodził najlepszych uczniów.

Wyróżnieni rolnicy prowadzą gospodarstwa rolne zajmujące się m.in. uprawą zbóż, ziemniaków, hodują bydło mleczne, trzodę chlewną. Posiadają szereg maszyn potrzebnych do produkcji rolnej w dużym stopniu współfinansowanych ze środków unijnych.

Wśród najlepszych rolników wyróżnienia otrzymali: Jan Szwedo (Gmina Harasiuki), Zbigniew Martyna (Gmina Jarocin), Józef Rychlak (Gmina Jeżowe), Zbigniew Pudełko (Gmina Krzeszów), Piotr Cagara (Gmina i Miasto Nisko), Robert Burdzy (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem) i Stanisław Oleksak (Gmina i Miasto Ulanów).

zdjęcie

V Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego odbył się w niedzielę, 21 sierpnia 2022 r. na Obiektach Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół” Nisko.

W tegorocznym Konkursie uczestniczyło 15 podmiotów – Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i grup nieformalnych, które przygotowały potrawy konkursowe. Tradycyjne Produkty Kulinarne Powiatu Niżańskiego oceniła nie tylko Komisja konkursowa, cieszyły się one również ogromnym zainteresowaniem miłośników jadła tradycyjnego, którzy uczestniczyli w realizacji operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”.  

- Powiat Niżański już po raz piąty organizuje Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, który skierowany do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem tradycyjnych kulinarnych produktów lokalnych. Za każdym razem cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem - zarówno tych, którzy chcą uczestniczyć w Konkursie, jak i tych, którzy chcą zapoznać się i zdegustować nasze lokalne kulinarne arcydzieła. Dzięki takiej formie przekazu – Konkurs – możliwe jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i realizacja celu operacji, którym jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.

Wszystkie 15 potraw zgłoszonych do Konkursu oceniła 4-osobowa Komisja Konkursowa, której decyzją I nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Cholewianki za „Cielęcinę z kurkami podawaną w bułeczce razowej domowego wypieku”, II nagrodę zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki” w Przędzelu za „Bryzol po chłopsku z deserem gospodyni”, natomiast III – KGW „Nowosielczanki” w Nowosielcu za „Botwinkową rozkosz”. Wszystkie pozostałe podmioty biorące udział w Konkursie również otrzymały nagrody finansowe – wyróżnienia.   

zdjęcie

W Powiatowym Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy brało udział 18 wieńców wykonanych przez grupy wieńcowe z terenu Powiatu Niżańskiego.

Przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycją Dożynek jest wicie Wieńca. Podtrzymywanie tego zwyczaju w Powiecie Niżańskim jest cały czas kultywowane i przekazywane młodszym pokoleniom.

Według tradycji, wieniec dożynkowy stanowi zwieńczenie całorocznej pracy rolnika. Jest wyrazem wdzięczności za tegoroczne plony jak również stanowi prośbę, by nigdy nikomu nie brakowało chleba. Wicie wieńca miało również symbolizować ciągłość wegetacji i urodzaju.

Podczas tegorocznych XXIV Dożynek Powiatu Niżańskiego w Nisku zorganizowane zostały dwa konkursy wieńca dożynkowego. Wieńce oceniała komisja konkursowa oraz licznie zgromadzona publiczność.

Podkategorie