Grafika

18 września br. odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru z okazji Jubileuszu 55 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie. Inauguracją uroczystości była Msza Święta, która odbyła się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, strażacy OSP z terenu Powiatu Niżańskiego oraz lokalni mieszkańcy. Powiat Niżański na uroczystościach reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz i Radny Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak.

W dniu 15 września br., w Sandomierzu, odbyły się uroczystości Jubileuszowe z okazji 30-lecia działalności Caritas Diecezji Sandomierskiej. Rozpoczęła je Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza.

W obchodach, oprócz pracowników i podopiecznych Caritas oraz współpracujących z nią wolontariuszy, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, a także różnych instytucji i firm. Podczas uroczystości Powiat Niżański reprezentowali: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marta Ciosmak oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Rutyna.

Grafika

9 września br. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan obchodziła jubileusz 25-lecia. W uroczystości, zorganizowanej w zespole zamkowo-parkowym w Baranowie Sandomierskim udział wzięli niżańscy samorządowcy, w tym Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła. Starosta złożył na ręce Dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu Tomasza Miśko pamiątkowy grawerton oraz przekazał serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za podejmowane przedsięwzięcia na rzecz wzrostu aktywności gospodarczej w regionie. 

11 września br. w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej, odprawiona została Msza Święta w intencji żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej. W roku bieżącym przypada 83 rocznica tamtych tragicznych wydarzeń.

Jak co roku, również tegoroczne obchody rocznicy bitwy pod Banachami zaplanowano na cmentarzu wojennym w Banachach, jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne odbyły się one w Kościele w Hucie Krzeszowskiej.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. Senator Janina Sagatowska, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, przedstawiciele służb inspekcji i straży oraz mieszkańcy Gminy Harasiuki.

zdjęcie

W niżańskich placówkach oświatowych okres wakacyjny, jak zawsze, wykorzystano na przeprowadzenie częściowych remontów, mających na celu poprawę warunków lokalowych, bezpieczeństwa oraz komfortu nauki i pracy w szkołach. Łączna kwota, jaką wydatkowano na przeprowadzenie remontów wyniosła 135 795,40 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym gruntownym remontom poddano cztery klasy. Dodatkowo w dwóch salach wymieniono instalację elektryczną. Do chwili obecnej trwa modernizacja instalacji c.o.

W Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem wykonano i zamontowano podjazd oraz uchwyt zabezpieczający dla osób niepełnosprawnych na korytarzu w budynku dydaktycznym.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dokonano kapitalnego remontu 17 mb barierek schodowych wewnętrznych przy bibliotece.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Jeżowem wykonano renowację gabinetu pedagoga oraz higienistki.

Podkategorie