Dnia 15 sierpnia br. na placu przy Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego – radni Rady Powiatu Niżańskiego: Marian Chrapko i Andrzej Tofilski, oraz Gminy i Miasta Nisko – Burmistrz Waldemar Ślusarczyk, szefowie i przedstawiciele formacji wojskowych na czele z Dowódcą Garnizonu Nisko ppłk Radosławem Podolskim, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Dariusz Brzeżawski, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola oraz mieszkańcy Niska.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta, po której nastąpiło podniesienie flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt oraz Apel Pamięci. Następnie wybrzmiała salwa honorowa i nastąpiło złożenie kwiatów pod figurą Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski oraz „Tablicy Katyńskiej” i „Tablicy AK”.

W 2022 roku Powiat Niżański realizuje Program „Aktywny Samorząd”, w ramach którego realizowane są następujące formy wsparcia:

 MODUŁ I

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

 

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

 

Grafika

Zdobycie środków na rozwój firmy, stowarzyszenia, fundacji, KGW, instytucji kultury czy samorządu będzie  możliwe dzięki realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 – podejście LEADER. Kluczem do zdobycia pieniędzy na działalność społeczną czy firmy jest uczestnictwo w budowie nowej strategii.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Podczas spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, samorządami, przedstawicielami stowarzyszeń, instytucji kultury będzie wypracowany plan działania na najbliższe lata czyli tzw. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).

Grafika

Powiat Niżański, pielęgnując starodawną polską tradycję święta plonów, po raz kolejny organizuje Dożynki Powiatu Niżańskiego.

W tym roku Dożynki – najważniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich ciężkiej pracy, odbędą się w Nisku. Uroczystości zorganizowane zostaną we współpracy z Niżańskim Stowarzyszeniu dla Kultury, z którym Powiat, jako współorganizator, podpisał umowę na realizację zadania publicznego pt. „Dożynki Powiatu Niżańskiego – Nisko 2022”.

Grafika

Już po raz piąty w Nisku, odbył się Festiwal Kultury Łowieckiej, który miał na celu ukazanie piękna łowiectwa, którego sensem jest nie tylko polowanie, ale przede wszystkim ochrona zwierzyny i gospodarowanie jej zasobami, tradycje, zwyczaje, sztuka i obcowanie z naturą.

Festiwal rozpoczął się uroczystą prezentacją sztandarów 23 kół łowieckich i powitaniem zebranych przez Sławomira Luberę – współorganizatora wydarzenia, zasłużonego myśliwego z Koła Myśliwskiego „Głuszec” z Tarnobrzega.

Podkategorie