W dniu 5 października br., z rąk Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera oraz Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, 14-stu uczniów klas IV Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w SOSW w Rudniku nad Sanem otrzymało bezpłatne laptopy, w ramach realizacji ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.  Program „Laptop dla ucznia”. Program ten wyrównuje szanse dla każdego ucznia, mając wymiar społeczny i edukacyjny. Czwartoklasiści z podległej Powiatowi placówki, będą korzystać z laptopów HP ProBook 440 G9. Obecni na uroczystości uczniowie, jak i dyrekcja nie kryli wzruszenia i wdzięczności.

Powiat Niżański realizuje szereg ważnych dla Powiatu i jego mieszkańców inwestycji, w tym inwestycji drogowych. Wiele z nich jest realizowanych dzięki pozyskanym na ten cel środkom finansowym, pochodzącym z różnych źródeł, w tym m.in. od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Dzięki pomocy otrzymanej od tej instytucji, Powiat Niżański, wspólnie z Nadleśnictwem Rudnik, przystąpił do wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zalesie – Nowosielec z przebudową, drogi leśnej o zwyczajowej nazwie <Okolisko> i nr inw.: 220/1539 w oddz. leśnych 285 i 286 położonej na terenie Leśnictwa Pogoń wraz ze zjazdem z drogi publicznej”.

W maju 2023 r. opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Ewelina Miklas i Joanna Mroczek oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego: Anna Wójtowicz z kl. 3A, Wiktor Dul i Mateusz Czubek z kl. 4B oraz Sebastian Pałys z kl. 3C pracowali nad wnioskiem konkursowym dla młodzieżowej organizacji pozarządowej i patrona działającego w imieniu grup nieformalnych. Złożony wniosek zyskał aprobatę komisji konkursowej.

W dniu 2 października 2023 r. podpisano umowę o realizację inicjatywy pod nazwą „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, zleconej w ramach projektu pn. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”. Jest ona realizowana przez Fundację Misji Obywatelskiej z siedzibą w Ropie. Zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2033. Umowa została zawarta pomiędzy Fundacją Misji Obywatelskiej z siedzibą w Ropie reprezentowaną przez Oskara Jurka – Prezesa Zarządu Fundacji i Adama Porębę – Wiceprezesa Zarządu Fundacji a Stowarzyszeniem Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku reprezentowaną przez Andrzeja Habigiera – Prezesa Stowarzyszenia i Elżbietę Dul-Sołtys – Wiceprezes Stowarzyszenia. Program jest pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Dnia 1 października 2023 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 150-lecia OSP Ulanów, połączone z wprowadzeniem do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wręczeniem sztandaru. Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie w intencji strażaków, którą koncelebrował kapelan niżańskich strażaków ks. Jan Kardaś.

Oficjalną część uroczystości otworzył przemarsz strażaków na plac remizy strażackiej w Ulanowie, po którym odbyło się wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

W dniu 5 października br., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin, na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na rok 2024, przeznaczonych na poprawę sieci dróg lokalnych, dróg powiatowych i gminnych.

Promesy na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i włodarzy gmin, wręczył Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli również, m.in.: Wicestarosta Niżański Adam Mach, Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora oraz zaproszeni goście, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku i przedstawiciele mediów.

Powiat Niżański i Gminy, które znalazły się na liście podstawowej zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024 rok, łącznie otrzymały wparcie w wysokości blisko 37,4 mln zł, z czego do Powiatu trafi blisko 16,8 mln zł zaś do gmin 20,6 mln zł. Otrzymane dofinansowanie stanowi w większości 80% wartości każdego zadania.

Podkategorie