W dniu 15 grudnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Podkarpackiego Certyfikatu Edukacyjnego oraz Certyfikatu Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznych przyznanych przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, na której Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał Podkarpacki Certyfikat Edukacyjny.

Wyróżnienie przyznawane jest za systematyczne doskonalenie obejmujące szkolenia związane z priorytetami Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w oparciu o ofertę szkoleniową Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

W dniu 16 grudnia br. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku, odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu dla młodzieży VIII klas szkół podstawowych.

Konkurs cieszył się zainteresowaniem, bowiem wzięło w nim udział 21 uczniów ze szkół z terenu Powiatu Niżańskiego. Młodzież miała za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań (27 zamkniętych oraz 3 otwartych). Pytania dotyczyły: zdrowego trybu życia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób zakaźnych, profilaktyki uzależnień, profilaktyki chorób nowotworowych, szczepień ochronnych i instytucji zajmujących się problematyką higieny i ochrony zdrowia. Komisja oceniła testy i wyłoniła laureatów konkursu. Okazało się, że laureatów na miejsce III było kilku, więc nie obyło się bez dogrywki. W drugim etapie wszystkim zakwalifikowanym uczniom na miejsce III zadano po dwa weryfikujące pytania, które wyłoniły jednego laureata.

Na koniec odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród ufundowanych, m.in. przez Powiat Niżański.

Grafika

14 grudnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wręczał Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów w 5-letnim technikum Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej została Andżelika Pałka z klasy 4E, a w 4-letnim technikum po gimnazjum Veronika Kuleba z klasy 4Eg.

Grafika

 

Bractwo Flisackie pw. Św. Barbary w Ulanowie, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 6.000 zł mogło zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Z flisakami przez Powiat Niżański”. Bractwo Flisackie włączyło w zadanie swój wkład własny w postaci: 1.300 zł – wkładu finansowego oraz 1.400 zł wkładu osobowego.

ankieta

W związku z rozpoczęciem przez Powiat Niżański działań nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030, zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w Powiecie Niżańskim.

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki wykorzystane zostaną w procesie opracowania Strategii w formie zestawień zbiorczych. W żaden sposób indywidualne odpowiedzi nie będą publicznie udostępniane.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia ankiety, co nie powinno zająć Państwu więcej niż 10-15 minut.  Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące a poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Ankietę prosimy wypełniać do dnia 31.01.2023 r.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Ankieta dostępna jest pod linkiem:
https://forms.gle/3PVjVHLFuZk1BvHX7

Podkategorie