zdjęcie

Specjalna Edycja XIII Międzynarodowych Targów i Konkursu INTARG® 2020 Online – Innowacje Społeczne powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk akademickich. Zamierzeniem projektu jest międzynarodowa prezentacja i promocja innowacji służących rozwiązywaniu różnych problemów społecznych, w celu ich transferu do codziennego życia społecznego, gospodarczego oraz nawiązania współpracy pomiędzy światem nauki, a środowiskami administracji i zarządzania, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem.

Innowacje społeczne - nowe rozwiązania (produkty, techniki, usługi, modele, procesy, działania, procedury, etc.) mają na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, narodów oraz rozwój nowych obszarów współpracy, a także lepszego wykorzystania istniejących zasobów. Owa nowość może wynikać z wprowadzania unikalnych rozwiązań, ale także z faktu wdrożenia już znanego rozwiązania, występującego w nowym kontekście społecznym. To innowacje, które przynoszą korzyści zarówno społeczeństwu, jak i biznesowi. Istotą powstawania innowacji społecznych jest kreatywne rozwiązywanie problemów społecznych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, w miejscu pracy i poza nim, wynikających ze zmian klimatycznych oraz demograficznych, z potrzeby ochrony życia i zdrowia, zaspokojenia potrzeb i bezpieczeństwa człowieka w różnych sytuacjach życiowych, w tym kryzysowych i wynikających ze stanu nadzwyczajnego, czy społecznej odpowiedzialności. 

Myślą przewodnią Edycji Specjalnej INTARG® jest hasło „Innowacje społeczne w służbie wspólnego dobra”. Targi i konkurs stanowią forum prezentacji prospołecznych innowacji z wielu branż i dziedzin. 

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, którzy wzięli udział w Specjalnej Edycji XIII Międzynarodowych Targów i Konkursu INTARG® 2020 Online – Innowacje Społeczne zdobyli medale i nagrody specjalne.

Srebrny medal i nagrodę specjalną przyznaną przez Fundację Polonia International – Bruksela zdobyli Paweł Pyra z kl. IV i Łukasz Żak z kl. IV za projekt pn. „Ekologiczne poidło dla pszczół”, przygotowany pod kierunkiem Dyrektora RCEZ w Nisku mgr Wacława Piędla.

Złoty medal zdobył Paweł Pyra – uczeń kl. IV  za projekt „Tania miolektryczna proteza ręki”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko.

Tak zdolna młodzież jest dumą dla szkoły i skarbem dla Powiatu Niżańskiego, bowiem ich zdolności techniczne zauważane są nie tylko w codziennym środowisku, ale również wychodzą poza nasz Powiat i Województwo Podkarpackie. Uczniowie RCEZ w Nisku po raz kolejny udowodnili, że pasja może być przepustką do skonkretyzowanego życia zawodowego, a sukcesy z nią związane tylko potęgują ich silną pozycję na etapie szkolnym, a późniejszym na rynku pracy.

Nie po raz pierwszy zauważamy, że uczniowie RCEZ nie kształcą się w niżańskiej placówce oświatowej z przypadku, większość ma założone cele zawodowe. Szkoła pomaga uczniom realizować swoje zamierzenia, poprzez aktywne włączanie ich, jako uczestników projektów, a także zajęć wychodzących poza ramy programowego nauczania. Silnie działająca grupa uczniów szkoły stara się poszerzać swą wiedzę, biorąc udział w licznych konkursach, które w większości zakończone są sukcesem.

Jak wspomnieli zwycięzcy, Łukasz Żak i Paweł Pyra, chcieliby, aby ich projekty służyły ludzkości oraz zostały wprowadzone do technicznych innowacji. Sukces w Specjalnej Edycji XIII Międzynarodowych Targów i Konkursu INTARG jest przepustką do świata kariery. Obserwując losy naszych olimpijczyków, pracujących w najlepszych firmach oraz uczelniach, prowadzących własną działalność, studiujących na renomowanych uczelniach, mamy niezwykłą satysfakcję.

Wszystkim reprezentantom Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia: RCEZ w Nisku