zdjęcie

W pierwszych dniach stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Caritas Diecezji Sandomierskiej na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, oraz aneks w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków PFRON, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

Dzięki podpisanym dokumentom, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem otrzymają w 2021 roku wsparcie finansowe w wysokości 1.325.867 zł, z czego 1.193.280 zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast kwota 132.587 zł jest wsparciem ze strony Powiatu Niżańskiego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas Sandomierski zapewniają
55 miejsc dla mieszkańców powiatu niżańskiego z niepełnosprawnościami.

Podstawowymi zadaniami działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej są: ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej. Warsztaty prowadzą zajęcia, które pomagają w przygotowaniu swoich podopiecznych do życia w środowisku społecznym, poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się. Innym zadaniem realizowanym przez placówkę jest rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

- Cieszę się, że Powiat Niżański już po raz kolejny będzie wspierał działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, dzięki czemu osoby uczestniczące w terapii zajęciowej mogą w pełni realizować rehabilitację społeczną i zawodową” – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.