grafika

Tuż po feriach zimowych uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauczania stacjonarnego. Takie informacje podali Minister Zdrowia Adam Niedzielski i Minister Edukacji Przemysław Czarnek. Decyzja dotyczy terenu całego kraju, a nie tak jak sugerowano wcześniej - tylko wybranych województw.

Powrót najmłodszych uczniów do szkół będzie możliwy dzięki wprowadzeniu reżimu sanitarnego. W tym celu opracowano zasady zwiększające bezpieczeństwo. Wytyczne w znacznej mierze oparte są na wcześniejszych zapisach z września 2020 roku. Zawarto w nich między innymi rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii, a także postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Więcej informacji na temat wytycznych znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3