grafika

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, w dniu 27 stycznia 2021 roku, rozpoczął się nabór wniosków na staż, bony zasiedleniowe oraz prace interwencyjne,  w ramach drugiego projektu pozakonkursowego   POWER, współfinansowanego z EFS  do poddziałania 1.1.2Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Szczegóły w załączniku.

lub pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/14208993-komunikat-dotyczacy-naboru-wnioskow-do-projektu