zdjęcie

28 stycznia 2021 r. Powiat Niżański reprezentowany przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, podpisał umowę z Caritas Diecezji Sandomierskiej na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Program będzie realizowany od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Wartość środków przeznaczonych na jego realizację wynosi 43 200,00 zł.

- Program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Dzięki realizacji programu, możliwe będzie prowadzenie zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej, przez co osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia oraz tych, które jeszcze nie rozpoczęły uczestnictwa w warsztacie, a chcą dążyć do utrzymania samodzielności i niezależności, a także kontynuować terapię w formie zajęć na terenie ośrodków. Zadania te będą realizowały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.