zdjęcie

W czwartek, 28 stycznia 2021 roku, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, pożegnali odchodzącego na emeryturę, Pana Mieczysława Kata – inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami – wieloletniego zasłużonego pracownika Starostwa Powiatowego w Nisku.

Starosta Niżański Robert Bednarz, wyraził wdzięczność za wieloletnią i sumienną pracę oraz rzetelne wykonywanie obowiązków. Życzył wiele pomyślności i dużo zdrowia na nowym etapie życia, jakim jest zasłużona emerytura.

Pan Mieczysław Kata swoją pracą zawodową związany był z Powiatem Niżańskim od początku jego istnienia, tj. od 1 stycznia 1999 roku. Przez długie lata - od 1 lipca 1999 r. pełnił funkcję starszego geodety w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej. Od 1 stycznia 2014 roku, po włączeniu Ośrodka w skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, pełnił funkcję podinspektora, a następnie inspektora.

W maju 2014 roku został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, nadawanym przez Prezydenta RP.

Dziękujemy Panu Mieczysławowi za lata współpracy i życzymy samych dobrych chwil, dużo zdrowia i radości na każdy dzień.