zdjęcie

29 stycznia 2021 r. na placu Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, odbyło się uroczyste przekazanie środków finansowych przeznaczonych na walkę z wirusem SARS-CoV-2. Darowiznę o wartości 90 tys. zł. dla niżańskiej lecznicy przekazała Spółka Enesta przy współpracy z Fundacją PGE.

W uroczystym przekazaniu darowizny udział wzięli: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Prezes Zarządu PGE Obrót Robert Choma, Prezes Zarządu Spółki Enesta Mirosław Trela, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar, Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Nisku Monika Pachacz-Świderska oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Po przywitaniu gości, otwierający uroczystość Starosta powiedział: -To bardzo ważne, że w tak trudnym czasie trwania pandemii koronawirusa są instytucje, które wspierają podmioty bezpośrednio zaangażowane w walce z Covidem, jakimi są szpitale. W imieniu własnym i władz samorządowych Powiatu Niżańskiego wyrażam naszą wdzięczność za otrzymane środki finansowe. Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi dziękuję za zainicjowanie takiej formy wsparcia i jej koordynowanie. Dziękuję Panom Prezesom - Prezesowi Zarządu PGE Obrót Robertowi Chomie i Prezesowi Zarządu Spółki Enesta Mirosławowi Treli, za przekazane środki. Zapewniam, że są one dla nas bardzo ważne i potrzebne, i zostaną dobrze wykorzystane na walkę z COVID-19.

- Jako rząd robimy wszystko, aby obronić polskie społeczeństwo przed trzecią falą koronawirusa. Wprowadzone pod koniec ubiegłego roku ograniczenia i restrykcje, ale także społeczna świadomość, odpowiedzialność i solidarność doprowadziły do tego, że udało nam się obniżyć liczbę dziennych zakażeń z 28 do kilku tysięcy dziennie, gdyż z taką skalą mamy do czynienia od kilku tygodni. W momentach trudnych i szczególnych spółki powinny, a wręcz muszą wspierać najważniejsze obszary, które wymagają wsparcia. Pomoc przekazana na rzecz Szpitala w Nisku jest najlepszym tego przykładem - mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Polska Grupa Energetyczna wspiera różnego rodzaju inicjatywy. Obecnie prowadzi działania na rzecz szpitali powiatowych.

- Cieszę się, że pomoc płynie do najbardziej potrzebujących. Walczymy wspólnie, ponieważ tylko razem można osiągać sukcesy, solidaryzując się z samorządami z terenu Województwa Podkarpackiego. Obecnie realizujemy przedsięwzięcia na rzecz szpitali powiatowych, ale głównie pacjentów, którzy są najbardziej potrzebujący. Naszą pomoc przekazaliśmy także Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, gdyż mamy świadomość, że każda kwota jest potrzebna - wyjaśniał Prezes Zarządu PGE Obrót Robert Choma.

Otrzymane środki finansowe Szpital w Nisku przeznaczy na zakup urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania, urządzeń do terapii wysokoprzepływowej, pulsoksymetrów, koncentratorów tlenowych oraz reduktorów (dozowników) tlenowych.

- W imieniu całej społeczności Szpitala, pacjentów, pracowników, serdecznie dziękuję za ten dar, który pozwoli nam na zakup niezbędnego sprzętu w walce z COVID-19. Sytuacja zmusza nas do podejmowania coraz to nowych wyzwań, nieraz bardzo ciężkich, które zmuszają nas do zmian organizacyjnych i systemowych. Jest to trudne, ale jednocześnie daje nam satysfakcję, ponieważ działania te przynoszą wymierny skutek w postaci ratowania zdrowia i życia pacjentów. Obecnie sytuacja szpitali jest trudna, wymagają one znacznego doposażenia, aby walka z pandemią była skuteczna. Dlatego na bieżąco musimy uzupełniać stan sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej. Darowizna pozwoli nam na zakup urządzeń, które są niezbędne w walce SARS-CoV-2 - mówił p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar.