zdjęcie

29 stycznia 2021 r. odebrano ważne zadanie, zrealizowane z myślą o osobach niepełnosprawnych, pn. „Wykonanie windy osobowej elektrycznej 4-ro przystankowej z szybem panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku”.

Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowa Artmed z Tomaszowa Mazowieckiego.

Całkowita wartość zadania to 410 248,62 zł, z czego 120 801 zł stanowi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, natomiast 289 447,62 zł to środki Powiatu Niżańskiego pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie zewnętrznej windy zagwarantowało usunięcie barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, poprzez dostosowanie obiektu do swobodnego i bezproblemowego korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Witając zebranych na uroczystym oddaniu zrealizowanej inwestycji Starosta Robert Bednarz zwrócił uwagę, że: - Inwestycja, którą oddajemy do użytku jest szczególnie ważna ze względu na osoby, które do tej pory nie mogły w pełni korzystać z tego obiektu. Osoby potrzebujące i niepełnosprawne z ograniczeniami ruchowymi wymagały rozwiązań, które ułatwią im swobodne poruszanie się po PUP w Nisku. Od teraz będą mogły w pełni korzystać z pomieszczeń znajdujących się w urzędzie. Wiemy, że w Powiecie Niżańskim niepełnosprawnych osób bezrobotnych jest wiele i zasadne było stworzyć im swobodne warunki poruszania się po urzędzie, aby samodzielnie i indywidualnie mogły załatwić sprawę - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Uczestniczący w odbiorze zadania Dyrektor Oddziału PFRON w Rzeszowie Maciej Szymański wyraził swoje zadowolenie z realizacji zadania i zwrócił uwagę na dobrą współpracę PRFON-u z Powiatem Niżańskim oraz podkreślił, że Powiat nasz wykazuje się dużą aktywnością w pozyskiwaniu środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, dzięki którym likwidujemy bariery w dostępie osób niepełnosprawnych do urzędów, szkół i instytucji oraz bariery w codziennym ich życiu.

W odbiorze zadania uczestniczyli również: Wicestarosta Adam Mach, Dyrektor PUP w Nisku Piotr Rutyna, Przedstawiciel Wykonawcy Antoni Kęsy, Inspektor Nadzoru Stanisław Siek, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku i Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz lokalne media.

Na zakończenie, Dyrektor PUP podkreślił znaczenie, jakie ma dla społeczności niżańskiej nowopowstała winda: - Winda, która została przekazana do użytku, usprawni osobom niepełnosprawnym życie w społeczeństwie, dzięki usunięciu dotychczas istniejących barier architektonicznych. Pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego zadania za ich trud oraz zaangażowanie w pozyskiwaniu środków i osiągnięcia celu. Ta winda na pewno nie będzie stała pusta.