grafika

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, w dniu 4 lutego 2021 roku ogłosił nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach:

 

  1. Algorytmu FP na 2021 rok – nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska – w dniach od 10 lutego do 15 lutego 2021 r. (data wpływu do PUP w Nisku lub data stempla pocztowego w dniach od 10 lutego do 15 lutego 2021 r.):

https://nisko.praca.gov.pl/-/14360467-komunikat-dotyczacy-naboru-wnioskow-o-refundacje-ze-srodkow-funduszu-pracy-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-algorytm-

 

  1. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim(V)” współfinansowanego z EFS w ramach POWER – nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy– w dniach od 10 lutego do 15 lutego 2021 r.:

https://nisko.praca.gov.pl/-/14357816-komunikat-powiatowego-urzedu-pracy-w-nisku-o-otwarciu-naboru-wnioskow-w-ramach-projektu-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-

 

  1. Projektu „Aktywizacja osób po 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (VII)” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP – nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - w dniach od dnia 10 lutego do 15 lutego 2021 r.:

https://nisko.praca.gov.pl/-/14357838-komunikat-dotyczacy-naboru-wnioskow-do-projektu-w-ramach-rpo-wp-2014-2020