zdjęcie

W dniu 1 marca 2021 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Poseł na Sejm RP wraz ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, gościli z wizytą w Rudniku nad Sanem.

Głównym celem wizyty była planowana budowa 2-kilometrowego chodnika biegnącego od Rudnika nad Sanem do ronda, po prawej stronie drogi, a także zapoznanie się z przebiegiem prac związanych z budową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku.

Wiceminister Weber niespełna miesiąc temu skierował do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad program inwestycji dla zadania pn. „Budowa chodnika, przejścia dla pieszych oraz przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Kopki”.

Inwestycja ta ma na celu oddzielenie ruchu pieszych od pojazdów i zapewnienie ciągłości w komunikacji pomiędzy zabudową mieszkalną a zatokami autobusowymi.

Planowane jest również utworzenie przejścia dla pieszych z doświetleniem i aktywnym znakiem D-6, budowa dwóch zatok autobusowych, a także kanału technologicznego i odwodnienia.

Wiceminister, Starosta oraz Burmistrz Rudnika nad Sanem Waldemar Grochowski udali się na spotkanie w miejsce, gdzie będzie kontynuowana inwestycja, po czym wraz z rudnickimi samorządowcami odwiedzili plac budowy remizy OSP i zapoznali się z etapem realizowanych na nim prac budowlanych. W chwili obecnej dobiega końca wykonywanie fundamentów, po którym rozpocznie się budowa ścian budynku.

Na zakończenie wizyty Wiceminister Weber odwiedził Centrum Wikliniarstwa, które jest miejscem reprezentacyjnym Polskiej Stolicy Wikliny.

Zdjęcia: www.rudnik.pl