zdjęcie

Dnia 3 marca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

W Konwencie udział wzięli wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Piotr Rutyna, a także Komendant Powiatowy Policji w Nisku Dariusz Szybiak.

Podczas Konwentu dyskutowano na temat bezpiecznych przejść dla pieszych, a także omówiono propozycje zadań inwestycyjnych, zwiększających bezpieczeństwo na drogach powiatowych Powiatu Niżańskiego.

Omawiano również zamierzenia dotyczące organizacji przedsięwzięć w zakresie działalności kulturalnej, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych, w sytuacji panującej pandemii.

Następnie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku przekazał informacje na temat dostępnych w 2021 roku instrumentów rynku pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy.

Ponadto podczas obrad Starosta Niżański wraz z Wójtami i Burmistrzami dyskutowali na temat wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Nisku, w zakresie zakupu samochodu operacyjnego.

zdjęcie