artykuł

4 marca 2021 roku, w 9 numerze „Tygodnika Nadwiślańskiego”, ukazał się wywiad ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem oraz artykuł będący podsumowaniem zadań inwestycyjnych w roku 2020 pt. „Pomimo pandemii był to dobry rok dla Powiatu Niżańskiego".

Zapraszamy do lektury.

Transkrypcja artykułów:

 

Powiat Niżański – od koncepcji do realizacji
Rozmowa ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem.

 

– Rozpoczynając 2020 rok, żaden samorządowiec nie mógł przypuszczać, że wkrótce zmierzy się z pandemią, która przewróci do góry nogami dotychczasowe życie. Jaka była Pana pierwsza reakcja na doniesienia o pojawieniu się śmiertelnego wirusa?

– Miniony rok, szczególnie jego początki, był bardzo trudny. Obserwowaliśmy doniesienia telewizyjne z Wuhan w Chinach i wydawało się, że problem pandemii jest odległy i do nas nie dotrze. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Ale kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze zachorowania, wtedy przyszła refleksja, że to może mocno wpłynąć na funkcjonowanie społeczne, samorządowe i gospodarcze.

– Rozmawiamy w rok po pierwszych zachorowaniach w Polsce. Proszę zatem przypomnieć, w jaki sposób na epidemię koronawirusa zareagował samorząd Powiatu Niżańskiego?

– Nasze pierwsze reakcje dotyczyły Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Mając przed oczami dramatyczne relacje z północnych Włoch wiedzieliśmy, że wirus szybko się rozprzestrzenia, stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, i w każdej chwili trzeba być przygotowanym na jego atak. Na początku mieliśmy jednak sporo obaw, jak najskuteczniej przygotować się do walki, jakie uruchomić procedury i aktywności, by zwiększyć bezpieczeństwo personelu i chorych. Należy przypomnieć, że wprowadzone później, jako powszechnie obowiązujące procedury, były dopiero uszczegółowiane i regulowane na szczeblu centralnym.

– A jak wyglądała praca w Starostwie Powiatowym podczas wiosennego lockdownu?

– W Starostwie, podobnie jak i w naszych jednostkach organizacyjnych, zareagowaliśmy w sposób odpowiedzialny. Wiedzieliśmy bowiem, że nie można po prostu zamknąć urzędu na klucz, ponieważ wykonujemy zadania, których realizację musieliśmy zapewnić. Wydziały: Komunikacji, Geodezji, Architektury i Budownictwa, musiały na bieżąco obsługiwać mieszkańców. Mierzyliśmy się wtedy z czymś, co było dla nas zupełnie nowe i nieznane, dlatego najważniejsze było szybkie wypracowanie skutecznych procedur bezpieczeństwa, zarówno pracowników, jak i petentów.

W listopadzie i grudniu, przy drugiej i groźniejszej fali zachorowań na koronawirusa, sięgnęliśmy po doświadczenia z wiosny i zdecydowaliśmy się na pracę zdalną w systemie rotacyjnym. Obecnie, na uzasadniony wniosek, pracownik może pracować zdalnie. Wprowadziliśmy pracę w maseczkach, cały czas zabezpieczając płyny do dezynfekcji, czy stosując specjalne szyby oddzielające urzędników i petentów.

– Pojawieniu się w marcu 2020 roku w Szpitalu Powiatowym w Nisku pierwszej osoby chorej na COVID-19, towarzyszyło wielkie zainteresowanie społeczne i medialne. Czy personel Szpitala był przygotowany na zupełnie nowy przypadek śmiertelnej choroby?

– Personel zachował się profesjonalnie. Na pewno ważne było przygotowanie teoretyczne – niespełna trzy lata wcześniej Szpital uzyskał akredytację Ministerstwa Zdrowia, potwierdzającą, że realizuje na najwyższym poziomie standardy medyczne i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa medycznego, w tym również w sytuacjach trudnych i kryzysowych. W tym wypadku liczyły się procedury opracowane przez odpowiednie służby, profesjonalizm realizacji codziennych zadań i umiejętność dobrej organizacji pracy. Jednak do sytuacji z zupełnie nowymi procedurami bezpieczeństwa, które wprowadziły bardzo duże obostrzenia sanitarne, Szpital nie był w pełni przygotowany. Podobnie jak inne placówki w naszym systemie ochrony zdrowia – nie mieliśmy doświadczenia ze światową pandemią śmiertelnego wirusa. Dlatego pierwszy przypadek COVID-19 w naszym Szpitalu podziałał na wszystkich bardzo motywująco i mobilizująco.

– Rozumiem, że Szpital Powiatowy szybko dostosował się do nadzwyczajnych okoliczności?

– Można powiedzieć, że dość szybko. Włączenie procedur GIS i MZ w już istniejące, przy zachowaniu niezbędnych standardów bezpieczeństwa spowodowało, że w tych trudnych warunkach Szpital mógł zacząć sprawnie i dobrze funkcjonować.

Doświadczenia z marca i kwietnia pozwoliły nam odpowiednio postępować w późniejszych okresach. Gdy pojawiło się w Szpitalu ognisko koronawirusa, potrafiliśmy szybko zareagować, wyłączając część oddziałów, lub część personelu. Lepiej było wygasić ognisko, niż zamykać placówkę. Dzięki temu Szpital prowadził bez przerwy działalność leczniczą. Jesienią uruchomiliśmy oddział covidowy, co ograniczyło możliwość przenoszenia się wirusa na inne oddziały.

– Jak w 2020 r. samorząd powiatowy rozwiązał dylemat: kontynuować inwestycje przy obostrzeniach sanitarnych i niższych dochodach, czy zawiesić realizację zadań i czekać na lepsze czasy?

– Równolegle do przygotowywania całej sfery bezpieczeństwa pracy w Starostwie i Szpitalu, zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie trzeba będzie korygować naszych planów inwestycyjnych, bo eksperci przestrzegali, że rok 2020 będzie finansowo bardzo trudny. Po dyskusji uznaliśmy, że możemy zrezygnować z niektórych inwestycji, jak choćby z zaplanowanej wymiany, użytkowanego już kilka lat, samochodu służbowego. Jednak nie zrezygnowaliśmy z inwestycji, które naszym zdaniem można było rozpocząć lub kontynuować, nawet przy surowym reżimie sanitarnym i chwilowych opóźnieniach, spowodowanych zachorowaniami pracowników wykonawców. Przypomnę, że po ogłoszeniu wiosennego lockdownu ruszyły remonty i przebudowa dróg powiatowych. Nie było problemów z prowadzeniem i zakończeniem 6 dużych inwestycji drogowych, finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Po prostu, nie mogliśmy nie wywiązać się z podjętych umów i zobowiązań.

– Jak Pan ocenia pracę szkół podległych Powiatowi, które z dnia na dzień musiały przestawić się z pracy w sali lekcyjnej na komputerowy kontakt nauczyciel-uczeń?

– Pierwszy okres – od marca do czerwca – był dla nas, jako organu prowadzącego szkoły, dla nauczycieli oraz uczniów trudny. Pojawiały się trudności z funkcjonowaniem programów do nauki zdalnej, praktycznie w każdej szkole wykorzystywano różnorodne platformy do nauki.

Szczególnie trudne było zdalne nauczanie wychowanków SOSW w Rudniku nad Sanem. Praca w tym wypadku opierała się na wysyłaniu materiałów do rodziców, którzy musieli pracować z dzieckiem, wejść w nim w relacje, w jakie wchodzi z uczniem nauczyciel - specjalista. A do tego nikt nie był przygotowany.

Później wyciągnęliśmy wnioski z okresu wiosennego i ujednoliciliśmy system prowadzenia zajęć tak, że jesienią było już w miarę dobrze. Dużym wsparciem dla uczniów był zakup przez Powiat Niżański 70 sztuk laptopów do zdalnej nauki oraz 52 laptopów i 1 sprzęt audiowizualny dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ale wiemy, że nauka zdalna jest ciekawa na krótki okres, a w dłuższym czasie może wpłynąć na poziom nauczania, który zweryfikują dopiero egzaminy. Mamy poważne wątpliwości i obawy, choć wiemy, że nauczyciele wykazują wielką troskę, by uczniowie z tak prowadzonych zajęć mogli zyskać jak najwięcej. Ale również od uczniów zależy, czy będą chcieli korzystać z przekazywanej online wiedzy, jak to robili w trybie stacjonarnym.

– Jak wyglądała realizacja budżetu 2020 roku, który był przecież konstruowany na normalne czasy?

– Budżet został zrealizowany w 95 procentach. Niektóre  zadania rozliczone zostały w tym roku (np. winda w PUP w Nisku była gotowa już w grudniu, ale z powodu spełnienia formalności wobec UDT, została oddana w styczniu br.). Pomimo pandemii, nie było takich zadań, z których realizacją byliśmy spóźnieni.

Warto podkreślić, że oprócz zaplanowanych inwestycji, wsparliśmy z budżetu Powiatu kwotą 600 tys. zł Szpital, w związku z walką z epidemią COVID-19. Zaangażowaliśmy się również w zbiórkę funduszy dla Szpitala, m.in. od radnych, instytucji, przedsiębiorstw, osób prywatnych, fundacji – co łącznie przyniosło ok. miliona złotych. To cenne wsparcie było buforem bezpieczeństwa dla Szpitala, który mógł swobodnie dysponować tymi środkami, m.in. przeznaczając część z nich na zakup indywidualnych środków ochrony dla personelu.

Jak Pan ocenia rolę państwa w pomoc samorządom, którym z czasem, jak twierdzą niektóre z nich, zaczęło brakować pieniędzy w budżetach?

– Patrząc na miniony rok mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie mieliśmy kłopotów budżetowych. Prognozy mówiły, że wpływy z różnych źródeł w skali roku mogą być mniejsze nawet o 2 mln zł, ale były mniejsze o ok. 500 tys. zł. Z drugiej strony, co chcę mocno podkreślić, państwo zadbało o samorządy w kolejnych tarczach z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Powiat Niżański w pierwszej transzy otrzymał 5 mln zł (brano pod uwagę planowaną dużą pulę na inwestycje i niskie dochody) i był drugim powiatem w województwie podkarpackim z tak wysoką kwotą wsparcia. W ramach kolejnej transzy RFIL, mogliśmy ubiegać się o środki na konkretne inwestycje. Wykorzystaliśmy taką możliwość i otrzymaliśmy 6,5 mln zł na rozpoczęcie realizacji dwóch zadań, tj. zagospodarowania: na potrzeby Starostwa budynku po dawnym Areszcie Śledczym w Nisku oraz budynku po byłym LO na potrzeby SOSW w Rudniku nad Sanem. Dlatego potwierdzam, a jestem w samorządzie od 20 lat, że takiego wsparcia ze strony państwa jeszcze nie mieliśmy.

Jesteśmy już w 2021 roku, z nowymi nadziejami i nowym budżetem Powiatu. Jakie są jego priorytety?

– Kontynuacja inwestycji drogowych. Mamy w planie dwa duże zadania inwestycyjne – przebudowę połączoną z budową ul. Kończyckiej i drogi Rudnik nad Sanem - Kończyce (mamy do tego „włożoną” drogę w Przędzelu wraz z budową chodnika), które będą kosztować 7 mln zł, oraz przebudowę drogi Bukowina - Ryczki wraz z przebudową drogi Harasiuki - Łazory - Bidaczów i odcinkiem drogi w Hucie Krzeszowskiej, co będzie łącznie kosztować 12 mln zł. Ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych, zgodnie z naszą zasadą, że robimy, kiedy zdobędziemy środki zewnętrzne, bez obciążania budżetu Powiatu.

W tym roku chcemy rozpocząć remont budynku po byłym Areszcie, kontynuować rozbudowę i przebudowę starej części Szpitala Powiatowego (za ok. 6 mln zł).

– Teren Powiatu stał się wielkim placem budowy: jeszcze w tym roku ma być ukończona obwodnica Stalowej Woli i Niska, a budowa S19 też nie ma opóźnień. Czy Gminy i Powiat przygotowują drogi do nowej siatki połączeń?

– Mamy wgląd w politykę inwestycyjną samorządów, dotyczącą siatki połączeń drogowych. Każdorazowo na posiedzeniu Zarządu Powiatu Gminy wnioskują o wyrażenie opinii dotyczącej konkretnej drogi.

Patrzymy na to zagadnienie przez pryzmat dróg powiatowych, które mają w miarę komfortowo doprowadzać do drogi wyższego rzędu – wojewódzkiej czy krajowej, w tym trasy szybkiego ruchu S19. Cały czas pracujemy nad tym, by ich standard był podniesiony. I nie chodzi tylko o dobrą nawierzchnię, ale i o szerokość drogi, ze względu na ruch samochodów ciężkich zmierzających do węzłów na S19.

Dzisiaj w Gminach, gdzie budowana jest S19, występują utrudnienia w komunikacji. Są to przejściowe problemy, które niebawem się skończą, dając kierowcom komfort i bezpieczeństwo jazdy znacznie krótszą trasą. Skończy się również,  jak w przypadku Niska,  problem mieszkańców miasta, narażonych na ruch ciężkich samochodów, hałas i spaliny.

– Czy ma Pan już wizję Powiatu Niżańskiego, na którego terenie spotkają się dwie ważne drogi ekspresowe S19 i S74, na obszarze przemysłowym w Nisku pojawi się „suchy port” przy LSH, ruszą inne tereny inwestycyjne, itd.?

– Za rozwój terenów przemysłowych odpowiadają Gminy. I to one, w partnerstwie lub współpracy z Powiatem, muszą je przygotować. Dla mnie dobrym terenem jest Gmina Jeżowe, gdzie wzdłuż S19 zlokalizowane są pola, które można, bez straty dla rolnictwa, wykorzystać pod tereny inwestycyjne. Gmina Nisko przygotowuje strefę przemysłową w Nowosielcu, a w Hucie Deręgowskiej w Gminie Ulanów, skąd wyremontowaną drogą powiatową można będzie szybko dostać się do węzła drogowego Zdziary (S19), a później węzła Zapacz (S74), miejscowe władze rozważają budowę terminala przeładunkowego w Hucie Deręgowskiej przy LSH.

Ważne jest, że samorządy podchodzą obecnie do tych spraw zupełnie inaczej, niż w czasie, kiedy budowa dróg ekspresowych była w dalekich planach państwa. Gminy mają świadomość, że mogą być dźwignią rozwojową, tak dla nich samych, jak i całego regionu.

Kiedyś wskazywałem, że teren Powiatu jest przede wszystkim rolniczy. Dzisiaj, jak np. w Gminie Jeżowe, jest coraz więcej drobnych, ale renomowanych biznesów. Czas więc na większe inwestycje i wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą S19, LHS oraz obwodnica Stalowej Woli i Niska.

I jeszcze jedna uwaga: mam nadzieję, że wkrótce RCEZ w Nisku stanie się kuźnią kadr dla naszego regionu. Że każdy, kto nie pójdzie na studia, znajdzie tu pracę, założy firmę, znajdzie swoje miejsce na naszym rynku. Musimy stworzyć absolwentom szkół średnich w powiecie niżańskim takie warunki, by chcieli tutaj pozostać, pracować, zakładać rodziny i żyć.

– Dziękuję za rozmowę.

 

Pomimo pandemii był to dobry rok dla Powiatu Niżańskiego

Minął kolejny rok pracy Rady i Zarządu Powiatu Niżańskiego. To właściwa chwila, aby podsumować realizację zadań i przedstawić mieszkańcom działania samorządu Powiatu Niżańskiego w trudnym dla nas wszystkich z powodu pandemii koronawirusa 2020 roku.

- Bardzo dobra praca Zarządu, przy poparciu radnych powiatowych spowodowała, że w 2020 roku, wykorzystaliśmy każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację dróg, obiektów, a także na realizację wielu znaczących dla mieszkańców przedsięwzięć. Poddaję pod Państwa ocenę, opis najważniejszych obszarów samorządowych działań – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

W wielu miejscach Powiatu Niżańskiego poprawiono infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo ruchu drogowego – realizując inwestycje na kwotę prawie 12 mln zł, co przełożyło się na przebudowę 15,211 km dróg powiatowych i budowę 4,317 km chodników. Poprawie uległy również warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat – w infrastrukturę oświatową zainwestowaliśmy 3,2 mln zł. Łącznie wydatki na inwestycje w 2020 roku wyniosły 18,4 mln zł.

Do najważniejszych zrealizowanych w 2020 r. zadań należy:

rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 2,2 mln zł, z czego ponad 1,7 mln zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), kolejne to pomoc finansowa z Gminy i Miasta Nisko oraz wkład własny Powiatu Niżańskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – blisko 248 tys. zł. Zadanie było realizowane w dwóch etapach: I - w roku 2019 i II - w roku 2020;

przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański - Golce na odcinku Majdan Golczański - Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin - Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki, której koszt realizacji wyniósł ponad 3 mln zł, z czego 2,4 mln zł pochodzi z FDS, a pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu (w tym 0,6 mln zł z RFIL). W ramach realizacji zadania przebudowane zostało blisko 7 km dróg;

przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy w m. Huta Nowa. Inwestycja została dofinansowana z FDS – 1,4 mln zł oraz ze środków Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki. Całkowita wartość zadania to ponad 1,7 mln zł, w ramach którego wykonano m.in. nawierzchnię drogi na długości 2,373 km, chodnik oraz pobocza;

przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów - Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka Bielińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna - Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica. Całkowita wartość zadania to prawie 2,1 mln zł. Inwestycja została dofinansowana z FDS – blisko 1,5 mln zł oraz ze środków Powiatu Niżańskiego (w tym 372 tys. zł z RFIL), Gminy i Miasta Ulanów oraz Nadleśnictwa Rudnik. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię, chodniki, odwodnienie, zjazdy oraz wyniesiono skrzyżowania w miejscowości Glinianka, Wólka Bielińska i Dąbrowica;

przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 1,3 mln zł, z czego ponad 0,9 mln zł pochodzi z FDS, oraz z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i budżetu Powiatu Niżańskiego (w tym 0,2 mln zł z RFIL). W ramach zadania przebudowano m.in. nawierzchnię drogi o długości 686 mb i chodnik o łącznej długości 1,367 km;

przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w miejscowości Jata - Zalesie, której koszt opiewa na ponad 1,2 mln zł, z czego blisko 0,9 mln zł stanowi dofinansowanie z FDS, oraz z Gminy Jeżowe i Powiatu Niżańskiego (w tym z RFIL ponad 0,3 mln zł). W ramach inwestycji przebudowano m.in. nawierzchnię drogi o długości 990 mb i chodnik o łącznej długości 725 mb;

poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Na zadanie wydatkowano łącznie blisko 150 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu państwa - 100 tys. zł i z budżetu Powiatu Niżańskiego (w tym 45 tys. zł z RFIL). W ramach projektu zmodernizowano trzy przejścia dla pieszych w pobliżu szkół podstawowych w Jarocinie, Cholewianej Górze i Bystrem. Przejścia zostały odpowiednio oznakowane, a dzięki sygnalizacjom świetlnym, również stały się zauważalne z dalszej odległości;

budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2 - etap III. W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi o długości 250 mb oraz wykonano pobocza o szer. 0,5 m. Modernizacja drogi poprawiła warunki dojazdu rolników m.in. do swoich pól, łąk i gruntów leśnych. Koszt zadania to blisko 70 tys. zł, z czego blisko 55 tys. zł to środki z budżetu województwa, a pozostałe to środki Powiatu Niżańskiego (w tym blisko 14 tys. zł z RFIL);

utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. W ramach realizacji zadania wykonano altanę, nawierzchnię z kostki betonowej, ustawiono dwie ławki, kosz i grill betonowy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 56 tys. zł. Środki pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z budżetu Powiatu Niżańskiego;

remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, którego koszt to ponad 1 mln zł, sfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” (FRKF) - blisko 0,5 mln zł oraz z Powiatu Niżańskiego.  W ramach zadania m.in. wymieniono drewnianą podłogę w sali gimnastycznej na podłogę syntetyczną, zamontowano trybuny, wyposażono salę i siłownię oraz wymieniono siatki ogrodzenia boiska;

rozbudowa i remont hali sportowej oraz remont sali gimnastycznej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Łączny koszt inwestycji to ponad 1,5 mln zł, z czego ponad 0,6 mln zł to dofinansowanie z FRKF oraz środki Powiatu Niżańskiego (w tym ponad 0,9 mln zł z RFIL). W ramach inwestycji m.in. rozbudowano halę sportową o trybuny wewnętrzne, wymieniono pokrycie dachu hali, położono podłogę sportową z wykładziny syntetycznej, wyposażono siłownię oraz wykonano remont sali gimnastycznej polegający m.in. na położeniu sportowej podłogi i montażu wyposażenia w sali gimnastycznej;

wykonanie windy osobowej wewnętrznej 4-ro przystankowej z szybem samonośnym, panoramicznym dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku RCEZ w Nisku. Inwestycja pozwoliła na likwidację barier architektonicznych i dostosowanie budynku do swobodnego oraz bezproblemowego korzystania z bazy szkoły przez wszystkich użytkowników. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 330 tys. zł, z czego prawie 180 tys. zł stanowi dofinansowanie z RFIL oraz 150 tys. zł z PFRON;

zakup i dostawa klasopracowni dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Niżańskiego. W ramach zadania zakupiono klasopracownie dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański, w tym klasopracownie: językową dla RCEZ w Nisku, chemiczną dla LO w Nisku, integracji sensorycznej dla SOSW w Rudniku nad Sanem i komputerową dla Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem. Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 190 tys. zł, z czego prawie 187 tys. zł stanowi dofinansowanie z RFIL.

Na realizację tak wielu zadań, niewątpliwie wpłynęła bardzo dobrze układająca się współpraca z Gminami, na terenie których realizowane były inwestycje. Jak widać z przedstawionych powyżej inwestycji, działania Zarządu Powiatu nie ograniczały się jedynie do realizacji inwestycji drogowych, ale dostrzegano również potrzebę dalszego inwestowania, m.in. w rozwój szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, dzięki czemu w chwili, gdy uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego, będą mieć możliwość kształcenia i rozwijania swoich pasji w lepszych warunkach.

Zarząd Powiatu podejmuje również działania w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, które realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Miniony 2020 r. był szczególnie trudnym okresem dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, który musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością i opracować działania zmierzające do funkcjonowania lecznicy w nowych warunkach reżimu sanitarnego. Chcąc podnosić jakość usług medycznych świadczonych przez niżański Szpital oraz pomagać mu w walce z COVID-19, Powiat wsparł go kwotą 6,4 mln zł. Ponadto w mijającym roku ruszyła rozbudowa i przebudowa części niżańskiego Szpitala, których zakończenie zaplanowano na 2022 rok.

Zadaniem priorytetowym Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, było pozyskanie środków zewnętrznych na wsparcie oraz pomoc osobom bezrobotnym, pozostającym bez pracy. W roku 2020 PUP w Nisku, na programy z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dysponował kwotą Funduszu Pracy w wysokości prawie 9,4 mln zł, z której blisko połowa środków przeznaczona była na aktywizację zawodową osób młodych do 30 roku życia. Urząd wdrożył także Tarczę Antykryzysową mającą na celu utrzymanie działalności oraz miejsc pracy w warunkach pandemii COVID-19.

W 2020 r. odbyło się ponad 41 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których podjęto 185 uchwał. Starosta Niżański wydał 65 Zarządzeń. Rada Powiatu Niżańskiego na 9 Sesjach podjęła 64 uchwały.

- Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że samorząd powiatowy dobrze realizował powierzone mu zadania, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Niżańskiego oraz, że cały czas poszukuje właściwych kompromisów pomiędzy różnymi ich oczekiwaniami - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.