Dnia 15 marca 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ogłoszona została Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK. 9.04.00-IP.01-18-033/20 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Na liście znalazł się wniosek złożony przez Powiat Niżański pn. „Zawodowcy - niżański program wspierania szkół zawodowych”, który uzyskał drugą co do wielkości kwotę dofinansowania – najwyższą wśród wniosków złożonych przez powiaty z Województwa Podkarpackiego.  Wartość projektu wynosi 2 735 869,90 zł, w tym dofinansowanie 2 462 282,90 zł (co stanowi 90% wartości projektu).

Będzie to największy projekt realizowany dla szkół zawodowych w ostatnim czasie, którego celem jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Niżańskiego.

W ramach projektu realizowane będą: zakupy wyposażenia, kursy, doradztwo, wizyty w zakładach pracy, zajęcia na wyższych uczelniach, szkolenia, staże.

Projekt kierowany jest do uczniów z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem oraz Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem i realizowany będzie w okresie od sierpnia 2021 do września 2023 roku.

Jestem przekonany, że realizowany projekt wzmocni potencjał szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański oraz uatrakcyjni ofertę edukacyjną naszych szkół – podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.  

 Lista dofinansowanych projektów znajduje się pod linkiem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2679-9-4-poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-konkurs-nr-rppk-09-04-00-ip-01-18-033-20?fbclid=IwAR1eiuZpCYXO9DK6fpxzRlrZ4MNnAplHUHiXuhfrTju1ot_Zgj4oO2286do