zdjęcie

Uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, odniosły duży sukces w wojewódzkim etapie Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Eliminacje II stopnia odbyły się 19 marca 2021 r. w formie online. Do rywalizacji stanęło 20 zespołów z całego Podkarpacia, spośród których niżańska drużyna w składzie: Dominika Kochańczyk kl. 2cg, Alicja Zagórska kl. 2cg i Joanna Zwierzyńska kl. 2c, zajęła II miejsce. Uczennice miały za zadanie rozwiązać skomplikowany test wielokrotnego wyboru, dotyczący wiedzy z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych, świadczeń i zasiłków oraz zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy sukces niżańskiego Liceum w tym konkursie. W 2017 r. zespół „Czarnieckiego” zajął w etapie wojewódzkim I miejsce, a w 2018 r. miejsce III.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest organizowana w ramach projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Celem projektu jest budowanie świadomości młodego pokolenia Polaków w ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” uświadamiają, że warto być ubezpieczonym, uczą by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W LO w Nisku projekt „Lekcje z ZUS” realizuje na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Anna Dąbek, opiekun merytoryczny reprezentacji szkoły w wojewódzkim etapie olimpiady ZUS.

Zdjęcie: LO Nisko