grafika

30 marca br. Rada Powiatu Niżańskiego podjęła uchwałę, na podstawie której Powiat Niżański przekaże dotację celową w wysokości 35 tys. złotych dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zestawu do ciągłej rejestracji pracy serca i ciśnienia”. W ramach tego zadania zakupiony zostanie zestaw rejestrujący ciągłą pracę serca i ciśnienia, składający się z 5 holterów ciśnieniowych oraz 2 holterów ekg, podłączonych do stacji opisowej i odczytu wyników rejestracji. Jest to podstawowy sprzęt w diagnostyce chorób serca i leczenia ciśnienia tętniczego pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych, w który doposażona zostanie Poradnia Kardiologiczna niżańskiego Szpitala.

- Pomoc niżańskiemu szpitalowi i podnoszenie jakości świadczeń udzielanych jego pacjentom, szczególnie teraz, w dobie pandemi koronawirusa, jest bardzo potrzebna i zawsze stanowiła i nadal stanowi dla władz Powiatu Niżańskiego sprawę priorytetową. Dostrzegamy duże potrzeby przeprowadzania badań tego typu urządzeniami i jesteśmy świadomi, jak długi jest czas oczekiwania na nie. W związku z tym nasza reakcja była szybka i jednoznaczna, aby wesprzeć finansowo ten konkretny zakup. To już kolejne urządzenia tego typu, które zostaną zakupione dzięki dotacji przekazanej przez Powiat Niżański. Pozwolą one na skuteczną profilaktykę chorób serca i znaczne skrócenie czasu oczekiwania na badanie metodą Holtera w Poradni Kardiologicznej SPZZOZ w Nisku – wyjaśnia Starosta Niżański Robert Bednarz.