grafika

Od lutego do kwietnia 2021 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, nauczyciele Zespołów Przedmiotów Ogólnych wraz z uczniami realizowali projekt interdyscyplinarny „Wspomnienia nie jest wart, kto przodkom swym hołdu oddać nie chce” – 13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Udział w projekcie wzięło około 50 uczniów realizujących zadania pod kierunkiem nauczycieli: Anny Brak, Danuty Pokory, Pauliny Haliniak, Haliny Wiącek, Grażyny Czyż, Romana Podgórskiego i Konrada Krzyżaka.

Projekt miał na celu zdobycie umiejętności gromadzenia i opracowania zgromadzonych materiałów, pogłębienie wiedzy historycznej na temat zbrodni katyńskiej, poznanie historii naszej „małej ojczyzny” – Niska, zapoznanie się z utworami literackimi na temat Katynia, rozwijanie ciekawości poznawczej ucznia, spostrzegawczości, rozumienia, analizowania, kształtowania postaw patriotycznych, łączenie wiedzy z różnych źródeł, a także kształtowanie kompetencji kluczowych.

W ramach projektu powstała wystawa pt. „Jeśli zapomnę o nich, ty Boże na niebie zapomnij o mnie” oraz montaż słowno-muzyczny „Tylko guziki nieugięte (…) jedyny pomnik na ich grobie”.  Odbył się również konkurs historyczny online pt. „Zbrodnia katyńska. Pamięć i prawda”.

W ramach projektu uczniowie klasy 2A: Kamil Dworak, Wiktor Maziarz, Jakub Pelic i Jan Lisowski pod kierunkiem dr Konrada Krzyżaka, przygotowali prezentację dotyczącą niżańskich katyńczyków.