zdjęcie

Agnieszka Dąbek z kl. 2d - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, zdobyła tytuł finalistki tegorocznej XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej.

Tym samym licealistka zdobyła indeks na dowolny kierunek studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Opolskim, Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu lub Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

W etapie szkolnym tegorocznej OTK, który odbył się w niżańskim Liceum, udział wzięło 12 uczniów, z których do zawodów II stopnia zakwalifikowali się: Magdalena Kotuła, Agnieszka Dąbek, Jagoda Blajerska oraz Adam Sarzyniak. Na etapie diecezjalnym przeprowadzonym 3 marca 2021 r., zwyciężyła Agnieszka Dąbek, która w dniach od 8 do 10 kwietnia 2021 r. reprezentowała LO w Nisku w etapie centralnym. Trud ogromnej pracy drugoklasistki zaowocował tytułem finalisty.

Udział w OTK był dla niżańskiej licealistki czasem wytężonej pracy.

- Wzięłam udział w OTK, gdyż tematy teologiczno-filozoficzne zawsze mnie ciekawiły
 i uważam, że wiedza z tego działu nauki jest w dzisiejszych czasach bardzo pomocna, m.in. w dyskursie społecznym. Poziom olimpiady był wysoki, samo zrozumienie i przyswojenie tekstów stanowiło wyzwanie, a pytania na kolejnych etapach olimpiady potrafiły zaskoczyć. Jak już wspomniałam, zagadnienia z teologii katolickiej w naszym kraju są bardzo często poruszane, więc zainteresowanie nimi przychodzi naturalnie ze względu na wszechobecne dyskusje i spory na różnych forach. Sam udział w OTK miał dla mnie ogromny wymiar praktyczny, przede wszystkim dał możliwość poszerzenia wiedzy teologiczno – filozoficznej, przydatnej zarówno w codziennym życiu społecznym, jak i religijnym. Pozwolił dobrze przygotować się do uczestnictwa we wspomnianych przeze mnie dyskusjach oraz, co mnie niezmiernie cieszy, otworzył mi drzwi na wyższe uczelnie –
mówi Agnieszka Dąbek.

Olimpiada Teologii Katolickiej organizowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i znajduje się w wykazie olimpiad interdyscyplinarnych MEiN. Ma charakter zawodów trójstopniowych i obejmuje etap szkolny, diecezjalny (okręgowy) oraz centralny. Tematyka tegorocznej edycji zamykała się w haśle przewodnim: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”. Uczestnicy zgłębiali nauczanie Pisma Świętego, Magisterium Kościoła oraz specjalistyczne opracowania filozoficzno - teologiczne.

Gratulujemy świetnego wyniku i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

Zdjęcie: LO w Nisku