zdjęcie

W połowie kwietnia 2021 roku, w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie, odbyło się kolejne spotkanie poświęcone planom utworzenia Niżańskiej Strefy Gospodarczej „San-Tanew” wraz z budową terminala przeładunkowego w miejscowości Huta Deręgowska w Gminie Ulanów. Inicjatorami spotkania byli Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz i Starosta Niżański Robert Bednarz.

Udział w nim wzięli zaproszeni goście: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. Zbigniew Tracichleb, Dyrektor Infrastruktury PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Dariusz Kardasz, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Piotr Mróz, Z-ca Dyrektora Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu Zygmunt Cholewiński i Prezes firmy Gplan Damian Michalski.

Przypomnijmy, że podczas pierwszego spotkania, które odbyło się na początku marca br., dyskutowano m.in. o możliwościach utworzenia terenów inwestycyjnych na terenie planowanej do powstania strefy gospodarczej w okolicach Huty Deręgowskiej w Gminie Ulanów.

Spółka PKP LHS przygotowuje budowę lokalnego centrum sterowania linii nr 65 obejmującego również mijankę Huta Deręgowska LHS. Istniejące tory nr 1, 2, 4 zostaną wydłużone, co umożliwi przyjmowanie dłuższych składów pociągowych. Wybudowany zostanie również nowy tor odstawczy nr 6. Projekt przewiduje również budowę drogi dojazdowej wzdłuż mijanki od przejazdu kolejowego w ulicy Głównej oraz placu do zawracania. Inwestycja pozwoli zwiększyć przepustowość linii kolejowej oraz ożywić lokalną aktywność gospodarczą.

– Priorytetem w kwestii realizacji inwestycji jest współpraca między samorządami oraz potrzeba wzajemnego uzupełniania. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju inicjatywy biznesowe, w tym również samorządowe – podkreślił Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Celem spotkania było również uzgodnienie działań w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych, prac planistycznych, opracowania dokumentów, jak również wykonania niezbędnej infrastruktury.

Jako Gmina, podjęliśmy już starania w celu przygotowania terenów inwestycyjnych, w tym uzbrojenia terenu w niezbędną infrastrukturę i rozpoczęliśmy działania związane z opracowaniem dokumentacji planistycznej – mówił Burmistrz Stanisław Garbacz

- Cieszę się z tego spotkania, ponieważ to kolejny krok, który wykonujemy w kierunku utworzenia Niżańskiej Strefy Gospodarczej „San-Tanew”. Będziemy starali się organizować kolejne spotkania w ramach Niżańskiego Konwentu Samorządowego, z uwagi na spójność niektórych działań, które będą mogły oddziaływać na poszczególne Gminy. Musimy zwrócić także uwagę na możliwości pozyskania środków na uzbrojenie terenu – wyjaśniał Starosta Niżański Robert Bednarz.

Uczestniczący w spotkaniu Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Poseł na Sejm RP, który wspiera Powiat Niżański i należące do niego Gminy w realizowanych zadaniach, podkreślił swoje zaangażowanie w działania związane z powstaniem NSG. Zadeklarował dalsze wsparcie i pomoc, zwracając uwagę na możliwości pozyskania środków na realizację tej inwestycji, pochodzących z Krajowego Programu Odbudowy oraz UE.

Z-ca Dyrektora Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu Zygmunt Cholewiński, poinformował o możliwości współpracy istniejącej TSSE Euro-Park Wisłosan z powstającą Niżańską Strefą Gospodarczą „San-Tanew”.