grafika

28 kwietnia 2021 r. Rada Powiatu Niżańskiego podjęła uchwałę, na podstawie której na terenie Powiatu Niżańskiego będzie realizowany Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Ocalić to, co zginęło”.

Głównym celem programu jest powstrzymywanie sprawców i zakończenie zjawiska przemocy w rodzinie. Zamierzenia te mają zostać osiągnięte poprzez zmianę postaw osób stosujących przemoc przez poddanie ich oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym.

Adresatami Programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie, skierowane przez lokalne instytucje tworzące system pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową.

Program jest finansowany z budżetu państwa.

- Oczekuję, że realizacja Programu w dużej mierze przyczyni się do ograniczenia skali problemu przemocy w rodzinie oraz wpłynie na poprawę kondycji rodzin Powiatu Niżańskiego – wyjaśnia Starosta Niżański Robert Bednarz.