grafika

Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości i Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki.

W ramach tej Olimpiady, 23 kwietnia 2021 roku, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyły się eliminacje okręgowe. Uczestniczyli w nich finaliści eliminacji szkolnych z Niska, Stalowej Woli, Leżajska, Jarosławia, Przemyśla, Rzeszowa i Dębicy. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie testu oraz zadań opisowych z zakresu wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

Najlepsi drużynowo w okręgu podkarpackim okazali się przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 z Dębicy, a w okręgu podkarpackim północnym uczniowie z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

W okręgu podkarpackim w klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Alicja Chodak, drugie miejsce zajął Paweł Czernecki, zaś trzecie Agnieszka Chodak – uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy. W okręgu podkarpackim północnym pierwsze miejsce zajął Mateusz Skoczeń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Narodowej w Stalowej Woli, drugie Szymon Śmiałek z Zespołu Szkół Technicznych im Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, zaś trzecie Bartosz Zięba z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Wszyscy zwycięzcy uzyskali tytuł „Laureata Okręgowego Olimpiady” i wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich, które odbędą się w maju br.

W uroczystym otwarciu Olimpiady udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel i nauczyciel przedmiotów zawodowych w RCEZ Marian Chrapko.

Olimpiada po raz kolejny została przeprowadzona w szczególnym okresie zagrożenia epidemicznego, co wymusiło na organizatorach przesunięcie terminów eliminacji okręgowych.

Patronat nad Olimpiadą objął Urząd Patentowy RP, a głównym sponsorem na szczeblu ogólnopolskim jest KGHM Polska Miedź S.A.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Zdjęcie: RCEZ w Nisku