Druhny i Druhowie Strażacy!

Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu własnym, władz samorządowych Powiatu Niżańskiego oraz całej społeczności niżańskiej, pragnę złożyć wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom – druhom Ochotniczej Straży Pożarnej życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w pracy zawodowej. Kieruję do Was słowa wdzięczności za działalność ratowniczą i bezinteresowną codzienną służbę drugiemu człowiekowi.

Życzę, aby Wasza służba zapewniała poczucie bezpieczeństwa Mieszkańcom Powiatu Niżańskiego, zwłaszcza w obecnej sytuacji, w której jest ono szczególnie potrzebne. 

Życzę także, by ta trudna praca była dla Was powodem do dumy, a społeczne uznanie towarzyszyło Wam w codziennej działalności.

Niech Św. Florian, patron wszystkich strażaków, pomaga Wam podczas służby i strzeże w każdej sytuacji.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     Z wyrazami szacunku i uznania

 

                                                                                                                                                                                                                          Starosta Niżański

                                                                                                                                                                                                                            Robert Bednarz

 Nisko, dnia 4 maja 2021 r.