grafika

Pod koniec kwietnia 2021 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, odbyło się spotkanie, w którym wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber. Uczestniczyli w nim także Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz i Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

Spotkanie dotyczyło kwestii rozwoju Powiatu Niżańskiego i było okazją, aby porozmawiać na tematy ważne dla gmin, w tym m.in. gminy Rudnik nad Sanem i gminy Ulanów. Podczas spotkania poruszono między innymi tematy dotyczące inwestycji strategicznych, w tym głównie drogowych. Omawiano również przygotowania terenów inwestycyjnych oraz inne ważne sprawy i zagadnienia.

Jednym z podejmowanych tematów były ważne inwestycje drogowo-mostowe, które wzmocnią potencjał Powiatu Niżańskiego w kontekście realizowanych inwestycji S19 i S74. Odpowiednie przygotowanie infrastruktury jest istotne i niewątpliwie wpłynie na atrakcyjność lokalizacji tych inwestycji.

Zorganizowana wizyta i wcześniejsze spotkania ją poprzedzające, świadczą o dużym zaangażowaniu Starosty Roberta Bednarza, który stara się wspierać gminy w podejmowanych przez nie inicjatywach i wspólnie z samorządowcami konsultuje ważne inwestycje, które często są przedmiotem wspólnej realizacji.

- Dużym wsparciem i pomocą jest zaangażowanie Wiceministra Rafała Webera, który jako Poseł na Sejm RP, drugiej już kadencji, jest bardzo aktywny i zainteresowany sprawami naszych samorządów, zawsze odpowiada na zaproszenie Starosty, burmistrzów i wójtów oraz aktywnie uczestniczy w rozwoju naszego Powiatu i naszych Gmin. Często wyraża swoje sugestie, pomysły i podpowiedzi, oraz wskazuje możliwości i źródła pozyskania środków umożliwiających realizację zaplanowanych inwestycji. Dzięki jego zaangażowaniu w rozwój naszego Powiatu i Gmin, udało się zrealizować wiele inwestycji, potrzebnych i poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Ziemi Niżańskiej. Za wsparcie, cenne wskazówki i otrzymaną pomoc, kierujemy do Pana Ministra słowa serdecznych podziękowań i uznania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.