grafika

W kwietniu br. Powiat Niżański podpisał umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem na dofinansowanie wkładu własnego do zadań: „Komu w drogę – temu rower!” oraz „Zajęcia sekcji pływackiej – ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!”.

Stowarzyszenie na pierwszy projekt pozyskało środki, w którym sponsorami są: Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności (Program Równać Szanse 2020 – Regionalny Konkurs Grantowy) oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. W ramach zaplanowanych działań zorganizowana zostanie 3-dniowa wyprawa rowerowa Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo na odcinku Rudnik nad Sanem – Zwierzyniec dla minimum 12 osób (ze Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie) wraz z opiekunami. Łączna wartość projektu to 11 610 zł, w tym środki na wkład własny z Powiatu Niżańskiego 3 110 zł.

Na kolejny projekt w 2021 roku Stowarzyszenie pozyskało środki z Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych. Dzięki nim 30 uczniów SOSW w Rudniku nad Sanem oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie będzie uczestniczyć w 40-godzinnym kursie nauki pływania i doskonalenia umiejętności pływania. Wartość całego projektu to kwota 51 001,50 zł. Powiat Niżański przekazał środki na wymagany do projektu wkład własny finansowy w wysokości 2 000 zł. 

- Powiat Niżański kolejny rok z rzędu wspiera aktywność lokalnych organizacji, dlatego ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w 2021 roku, w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych. Również w tym roku przeznaczyliśmy na realizację tego zadania 30 000 zł. Dzięki takiemu wsparciu, organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskania dużo wyższych środków z przeznaczeniem na działania na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie wkładu własnego z tym, że maksymalna wysokość dotacji dla jednego Oferenta w 2021 r. wynosi do 25% wartości zabezpieczonych w budżecie Powiatu Niżańskiego środków na ten cel.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po analizie kosztów oraz wagi projektu dla Powiatu i jego mieszkańców, wysokość dotacji może ulec zwiększeniu maksymalnie do 40% w/w środków. Ponadto dotacja nie może być wyższa niż 60% dotacji pozyskanej ze źródeł zewnętrznych, a zadanie musi być wykonane w całości w 2021 r., tj. do 31 grudnia 2021 r., w terminie wskazanym w ofercie.

Oferty przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca (w przypadku wykorzystania zaplanowanej w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2021 rok puli środków, nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków).

Więcej informacji pod linkiem: https://bip.powiatnizanski.pl/a,2528,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-dofinansowania-wkladu-wlasnego-organizacji-pozarzadowych-do-projektow-wspolfinansowanych-z-funduszy-ze-zrodel-zewnetrznych