grafika

30 kwietnia 2021 r. z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, zorganizowano wideokonferencję skierowaną do dyrektorów szkół podstawowych z Powiatu Niżańskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Niżański oraz dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego.

Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z przedstawieniem oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego i omówienia zasad współpracy na linii Powiat Niżański – szkoły podstawowe.

Starosta Niżański podkreślił, że oferta szkolnictwa ponadpodstawowego skierowana do tegorocznych absolwentów szkół podstawowych jest atrakcyjna i powinna spełniać oczekiwania dotyczące dalszej edukacji. Następnie każdy z dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat, przedstawił ofertę swojej szkoły, omawiając przy tym zalety nauczania w konkretnych zawodach i specjalnościach.

Starosta wskazał również najważniejsze atuty szkolnictwa ponadpodstawowego w szkołach Powiatu. -  Naszymi  zaletami zdecydowanie są ciągły rozwój bazy dydaktycznej, w szczególności wyposażenie i uruchomienie nowoczesnych klasopracowni dydaktycznych, które pozwolą młodzieży, jak i nauczycielom podnieść warunki uczenia. Warto również zaznaczyć fakt, że Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, zostały w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyjaśniał Robert Bednarz.

Dodał także, że w roku bieżącym została podpisana umowa na realizację dużego projektu skierowanego do szkół zawodowych o wartości blisko 3 mln zł. W ramach projektu oprócz doposażenia szkół, przewidziano szkolenie nauczycieli oraz wiele działań skierowanych do uczniów.

Na zakończenie omówiono najważniejsze aspekty współpracy szkół ponadpodstawowych ze szkołami podstawowymi. W szczególności w zakresie kontaktu z absolwentami szkół, który usprawni rekrutację i nabór do szkół Powiatu Niżańskiego.