zdjęcie

28 kwietnia 2021 r. grupa 12 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, uczestniczyła w międzynarodowej lekcji online w ramach projektu „Jak się masz?” - Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA.

W spotkaniu, którego językiem roboczym był język angielski, poza RCEZ, udział wzięły dwie szkoły średnie z Ukrainy: Bogdan Lepkyi Lyceum (Drohobycz, obwód lwowski) oraz Szkoła średnia I-III stopnia (Dubeczne, obwód wołyński). Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu: Olgę Parasotską, Olenę Zubrytską, Alicję Wosik-Majewską oraz Vasyla Khimyak. Tematyka dotyczyła szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego krajów uczestniczących. W scenariuszu lekcji uwzględniono prezentacje szkół, wystąpienia osób prowadzących dotyczące projektów aktualnie realizowanych w ramach Programu oraz dyskusję nawiązującą do omawianej tematyki. Vasyl Khimyak przeprowadził także krótki trening językowy, podczas którego uczestnicy uczyli się kluczowych pojęć związanych z tematem zajęć w języku angielskim, polskim i ukraińskim.

W międzynarodowej lekcji uczestniczyli uczniowie RCEZ z klas 1E, 2D, 2Eg, 4E, Wicedyrektor RCEZ Aleksandra Oleksy i nauczycielka języka angielskiego RCEZ Grażyna Suchecka. Najważniejsze informacje o szkole w Nisku w formie prezentacji przedstawiła uczennica klasy 2Eg Veronika Kuleba.    

Udział w międzynarodowej lekcji stanowił dla uczniów dobrą okazję do poszerzenia wiedzy oraz świadomości w zakresie różnorodności kultur europejskich, wymiany poglądów i pomysłów, a także wykorzystania języka obcego w sytuacji naturalnej. W dobie pandemii, która uniemożliwia mobilności i bezpośrednie kontakty z rówieśnikami spoza Polski, było to niewątpliwie ciekawe i cenne doświadczenie. 

Krótkie prezentacje uczestników międzynarodowej lekcji można znaleźć pod linkiem:

https://padlet.com/gs_j/s1mom1vnt1orkdp6