zdjęcie

Dnia 12 maja 2021 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1050R Zarzecze – przez wieś – budowa ścieżki rowerowej”, które zostanie zrealizowane ze środków własnych Powiatu oraz Gminy i Miasta Nisko. Całkowity koszt inwestycji wynosi 504 239,37 zł.

W ramach robót wykonana zostanie ścieżka rowerowa o długości 857 mb i szerokości 2 m, kanalizacja deszczowa, zjazdy, ściek przykrawężnikowy oraz zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca br.

Budowa ścieżki rowerowej odseparuje ruch rowerowy od pojazdów samochodowych, co zminimalizuje ryzyko wypadków i kolizji, a tym samym wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

zdjęcie