grafika

17 maja br. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Województwo Podkarpackie oraz jeden z punktów powstawania trasy Via Carpatia - budowę mostu na Sanie. W ramach wizyty zapoznał się z etapem postępowania prac w Nowej Wsi na odcinku Rudnik nad Sanem i Zdziary w Powiecie Niżańskim.

Premier podkreślił, że inicjatywa szlaku Via Carpatia otwiera Polskę na północ i południe, stwarza kolejne perspektywy wzrostu oraz nowe połączenia komunikacyjne. Jego zdaniem koncepcja ta pozwoli zyskać Stolicy Województwa Podkarpackiego położenie na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych we wszystkich kierunkach. – Aby tworzyć nowe perspektywy wzrostu, muszą powstać kolejne połączenia komunikacyjne, a takim trudnym jest połączenie przez Karpaty. Ten most przez San, część drogi Via Carpatia, otworzy nowe możliwości inwestycyjne, biznesowe, finansowe oraz przede wszystkim tworzenia nowych miejsc pracy – wyjaśniał Mateusz Morawiecki.

W spotkaniu w Nowej Wsi uczestniczyli m.in.: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz i Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.

Trasa Via Carpatia w Polsce powstaje przy pomocy nowoczesnych technologii. Częściowo jest już dostępna, a częściowo na etapie realizacji i projektowania. Licząca kilka tysięcy kilometrów trasa, to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Szlak drogowy składa się z odcinków dróg ekspresowych S61, S16, S19 pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów i Barwinek (granica państwa). Docelowo ma przebiegać przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. 

W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 zabezpieczono środki na całość realizacji polskiego odcinka trasy. - Via Carpatia to międzynarodowy szlak drogowy, który jest dla nas oknem na świat, zapewniającym dostępność komunikacyjną i transportową Ziemi Niżańskiej. Ten korzystny układ drogowy podnosi walory gospodarcze naszego terenu, zwiększając atrakcyjność biznesową. Znaczenie Via Carpatii ma dla Podkarpacia charakter cywilizacyjny. To właśnie dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje tę inwestycję, zabezpieczając na nią przed kilkoma laty aż 30 mld zł. Jesteśmy zdeterminowani, aby Via Carpatia już na początku przyszłego roku komunikowała Rzeszów z Lublinem - mówił Minister Infrastruktury Rafał Weber.

Wagę i znaczenie przebiegu trasy Via Carpatia dla Powiatu Niżańskiego podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz: - Budowa mostu na Sanie stanowiącego część drogi Via Carpatia, otwiera dla naszego Powiatu i jego mieszkańców nowe perspektywy, zarówno w zakresie inwestycji jak i działalności gospodarczej podmiotów funkcjonujących na naszym terenie, co przełoży się na powstanie nowych miejsc pracy. Lokalizacja trasy Via Carpatia stwarza dla całego regionu szanse rozwoju gospodarczego, które należy maksymalnie wykorzystać.

Zdjęcia: SP w Nisku, Konrad Sinica www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)