W dniu 17 maja 2021 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedził Powiat Niżański, gdzie wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafałem Weberem zapoznali się z etapem postępowania prac w jednym z punktów powstawania trasy Via Carpatia – w Nowej Wsi, gdzie znajduje się plac budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Rudnik nad Sanem – Zdziary i budowy mostu na Sanie.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z samorządowcami: Posłem na Sejm RP Jerzy Paulem, Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem i Burmistrzem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemarem Grochowskim, które odbyło się w Rudniku nad Sanem.

Oba spotkania były doskonałą okazją do rozmów na temat inwestycji drogowych realizowanych i planowanych do realizacji na terenie Powiatu Niżańskiego, dotyczących infrastruktury drogowej, tj. budowy lub przebudowy dróg, mostów i chodników, w tym chodnika, który ma powstać na odcinku 2 km i który będzie przebiegał od Rudnika nad Sanem w kierunku ronda po prawej stronie drogi. Zaangażowanym w jego powstanie jest również Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, który w lutym br. skierował do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, program inwestycji dla zadania pn. „Budowa chodnika, przejścia dla pieszych oraz przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Kopki”. W ciągu tej drogi, planowane jest również utworzenie przejścia dla pieszych z doświetleniem i aktywnym znakiem D-6, budowa dwóch zatok, a także kanału technologicznego i odwodnienia. Inwestycja ta, umożliwi odseparowanie ruchu pieszych od pojazdów i zapewni ciągłość w komunikacji pomiędzy zabudową mieszkalną, a zatokami autobusowymi.

Przy okazji spotkania zebrani, którzy odwiedzili również rondo w Kopkach, miejsce, gdzie w ubiegłym roku zostało przebudowane skrzyżowanie drogi krajowej 77 z drogami wojewódzkimi 861 i 863, mieli możliwość obejrzenia rezultatów prac, które w Gminie Rudnik nad Sanem poprawiły bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców i uczestników ruchu drogowego.

- Wizyta Ministra Infrastruktury w Nowej Wsi i w Rudniku nad Sanem stanowiła jeden z punktów odwiedzin Premiera RP Mateusza Morawieckiego na Podkarpaciu. Jest to jeden z elementów trasy po Polsce, podczas której Premier promuje nowy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na okres pocovidowy, określany, jako „Polski Ład” – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.