W dniu 18 maja 2021 roku na placu apelowym Garnizonu Nisko odbyło się uroczyste przekazanie i objęcie obowiązków na stanowisku dowódcy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów. Dotychczasowy dowódca ppłk Grzegorz Grobel, po 4 latach dowodzenia Batalionem, przekazał sztandar oraz proporzec swojemu zastępcy mjr Adamowi Bieńkowi, który czasowo pełnił będzie funkcję dowódcy.

Udział w uroczystości wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódcy jednostek wojskowych z Niska, Rzeszowa, Jarosławia, Żurawicy i Nowej Dęby, liczni samorządowcy z powiatów niżańskiego i stalowowolskiego, żołnierze oraz pracownicy cywilni z 16. Tczewskiego Batalionu Saperów

Podczas wydarzenia nie zabrakło uroczystych przemówień, zarówno ze strony ustępującego dowódcy ppłk Grzegorza Grobla, oraz gen. bryg. Dariusza Lewandowskiego, który przekazał na ręce dotychczasowego dowódcy „Kryształową Ciupagę Dowódcy 21 BSP”.

Starosta Niżański dziękując za wieloletnią niezawodną współpracę, przekazał na ręce ppłk Grzegorza Grobla pamiątkowy grawerton oraz wyraził je słowami: - Składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią niezawodną współpracę, za wysiłek i zaangażowanie, z jakimi realizował Pan zadania w służbie Narodu Polskiego, jako dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego. Dzięki Pana oddaniu i posiadanym umiejętnościom przywódczym, przy realizacji przez Batalion wielu działań zmierzających do zapewnienia pokoju oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego, mieszkańcy Powiatu Niżańskiego mogli czuć się bezpiecznie. Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę kolejnych awansów i sukcesów zawodowych w dalszej służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, by codzienna praca dla dobra Ojczyzny była zawsze powodem do dumy i zadowolenia – mówił Starosta.

Zdjęcia: st. szer. Marcin Tubielewicz