życzenia

Szanowni Państwo,

Tegoroczne obchody Dnia Działacza Kultury – Święta, w którym w uroczysty sposób wyróżniamy i nagradzamy najbardziej zaangażowanych Działaczy, w którym staramy się pamiętać o wszystkich tych, którzy mają w tej pracy swój udział, po raz kolejny przyszło nam obchodzić w czasie pandemii koronawirusa, która również w tym roku uniemożliwia nam jego organizację tak, jak odbywało się to dotychczas.

W tym szczególnym oraz trudnym dla nas wszystkich czasie, pragnę złożyć wszystkim Twórcom, Animatorom, Działaczom i Pracownikom Instytucji Kultury, wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za Waszą trudną i odpowiedzialną pracę. Szczególnie teraz życzenia te mają charakter wyjątkowy, gdyż w sposób niełatwy przyszło Wam prowadzić działalność kulturalną, przekierowaną z konieczności na inne formy jej przekazu.

Z okazji Waszego Święta, w imieniu własnym, Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego i wszystkich Mieszkańców Powiatu, pragnę przekazać Państwu słowa podziękowań za pracę wykonywaną na rzecz naszej społeczności lokalnej. To dzięki Waszym staraniom, każdego dnia możemy obcować z kulturą, korzystać z jej dóbr i rozwijać swoje nią zainteresowania. Dziękuję za Wasz udział w upowszechnianiu, ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego oraz za wkład w krzewienie wszelkich tradycji.

Jednocześnie pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia satysfakcji i wielu sukcesów w życiu zawodowym, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Nisko, dnia 29 maja 2021 r.