grafika

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach programu Infrastruktura kultury 2021, na której znalazł się wniosek złożony przez Powiat Niżański, na zadanie pn. „Przebudowa auli wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego”. Przydzielona dotacja to kwota 230 000 zł.

Przedmiotem projektu jest remont i modernizacja pomieszczeń po byłej auli szkolnej wraz ze sceną, zapleczem artystycznym oraz wymiana pokrycia dachu. 

- W ramach projektu powstanie w jednym miejscu, w centrum Niska – miasta powiatowego, przyjazna i nowoczesna baza techniczna, która przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności instytucji kultury oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze mieszkańców powiatu. Wpłynie również na wzrostu konkurencyjności powiatu niżańskiego, wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym, a także wzmocnienie infrastruktury podmiotów realizujących zadania z zakresu edukacji kulturalnej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.