W Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowy dofinansowania zadań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek wspierających osoby niepełnosprawne podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak.

O dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków funduszu ubiegać się mogły osoby prawne oraz organizacje, pod warunkiem, że spełniają określone kryteria, m.in. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przez co najmniej 2 lata.

Pomimo trudnego okresu spowodowanego pandemią koronawirusa, z możliwości wsparcia skorzystały trzy organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Niżańskiego. Są nimi: Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli, którego Prezesem jest Renata Stankiewicz a Wiceprezesem Anna Topa, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, którego Przewodniczącą Zarządu jest Janina Szymonik a Skarbnikiem Władysława Sztaba, a także Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Prezesem Beatą Drzymałą i Skarbnikiem Martą Mierzwą.

– Mam świadomość, jak ważna jest pomoc osobom niepełnosprawnym w naszym powiecie. W ubiegłym roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania Osób Niepełnosprawnych wydał 1434 orzeczenia. Każda pomoc ma znaczenie. Cieszę się, że tak chętnie korzystacie Państwo z możliwości dofinansowania ze środków PFRON. Cieszę się, że dzięki realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, możecie Państwo skorzystać z dofinansowania, aby osoby niepełnosprawne z Powiatu Niżańskiego miały możliwość uczestniczyć w wycieczkach i wyjazdach integracyjnych. Życzę Państwu udanego i bezpiecznego wypoczynku z podopiecznymi w tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie - mówił podczas spotkania Starosta Niżański Robert Bednarz.

Kwoty przyznanego dofinansowania przeznaczone zostaną na wycieczki krajoznawczo- edukacyjne czy zajęcia z hipoterapii. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na zadanie wynosi 17 264 zł, zaś 40% wartości zadania wnioskodawcy sfinansują ze środków własnych.