Dnia 10 czerwca 2021 r. miała miejsce XXXII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Po otwarciu obrad, Rada Powiatu, wraz z zaproszonymi gośćmi, minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego Aleksandra Szczęcha, byłego Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Nisku. Śp. Aleksander Szczęch czynnie i z zaangażowaniem uczestniczył w pracach Rady Powiatu Niżańskiego – wspominał Starosta Niżański Robert Bednarz.

Realizując porządek obrad Starosta Niżański przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Następnie Radni zapoznali się z informacjami oraz sprawozdaniami za 2020 r.: Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2020 r. na drogach powiatowych oraz w zakresie obiektów i zadań innych niż dróg; Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2020 roku; Oceną stanu zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu Niżańskiego w sezonie 2020/2021 i zamierzeniami w zakresie robót drogowych na rok 2021; Oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2020; o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2020 rok; o sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku; z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku za 2020 r. – stan bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Niżańskim oraz Komendanta Powiatowego Policji w Nisku dotyczącą przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie powiatu niżańskiego za 2020 rok.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Powiat Niżański porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

Realizując porządek obrad rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2021, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”. Zaciągnięcie zobowiązania jest niezbędne do ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego z terminem wykonania w roku 2022.

Ponadto Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021, min. przekazując dotację celową w kwocie 500 tys. zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na realizację zadania pn.”Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku”. Ponadto dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2021-2034.