zdjęcie

W dniach od 24 kwietnia – 8 maja 2021 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” po raz drugi włączyła się w akcję sprzątania rzek Wisły i Sanu. Inicjatorem tego wydarzenia była Fundacja Fundusz Lokalny SMK. Inicjatywę szczególnie wsparł Powiat Niżański, Nadleśnictwo Rudnik nad Sanem oraz Polski Związek Łowiecki w Tarnobrzegu. Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował wszystkim za przybycie i trud włożony w pracę nad sprzątaniem rzek i ich otoczenia. Ponadto wyraził swoją aprobatę względem podejmowania takich działań na terenie Powiatu Niżańskiego.

W akcji wzięło udział około 500 wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych, w tym jednostki OSP: Zarzecze, Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem, Kopki, Przędzel, Przędzel Kolonia, Bieliny, Bukowina, Glinianka, Dąbrowica, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Kurzyna, Bieliniec, Nowosielec i Harasiuki, Stowarzyszenie „Nasze Harasiuki”, Bractwo Flisackie p.w. św. Barbary w Ulanowie, MGKS Retman Ulanów, SIL Przystań w Ulanowie, Stowarzyszenie Bieliny Wieś nad Sanem, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej, Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia w Hucie Deręgowskiej, Stowarzyszenie Trzy Kurzyny, SKS Orzeł Glinianka, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Chałupek, Koło Wędkarskie nr 18 w Zarzeczu, Koło Wędkarskie w Ulanowie, Stowarzyszenie Wędkarskie „Kopalnia”, 14 Drużyna Harcerska „Wibram”, 5 Drużyna Starszoharcerska „Esculap” w Zarzeczu, Drużyna Harcerska „Ignis” w Harasiukach, 6 Drużyna Starszoharcerska „Ichtis” w Wolinie,  Szkolne Koło Wolontariatu w Harasiukach, Szkoła Podstawowa w Ulanowie, Dom Kultury w Zarzeczu, Dom Kultury w Nowosielcu, GOK w Harasiukach, GCK Ulanów, Świetlica Środowiskowo - Profilaktyczna w Zarzeczu, Wychowankowie i Wychowawcy Internatu RCEZ w Nisku, Koła Gospody Wiejskich: w Wolinie, Nowosielczanki, w Jarocinie, w Golcach, w Domostawie, Szwedowianki, „Morwa” w Majdanie Golczańskim, Bukowina i Glinianka; Sołectwa: Nowosielec, Kończyce, Kamionka Dolna, Przędzel, Dąbrowica, Wólka Bielińska i mieszkańcy Zwolaków.

Tegoroczna akcja cieszyła się sukcesem poprzez tak duże zaangażowanie organizacji i instytucji z terenu Powiatu Niżańskiego. W całości zostały wykorzystane nakłady worków na śmieci i rękawic zakupionych dla uczestników.

W dniu 2 czerwca odbyło się wręczenie podziękowań dla osób zaangażowanych w akcję. Jako współorganizatorzy akcji sprzątania Powiatu Niżańskiego mamy nadzieję, że trwale ona przyczyni się do poprawy estetyki naszego powiatu.