zdjęcie

W dniu 14 czerwca br. Zarząd Powiatu Niżańskiego podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Pawła Tofila, na podstawie umowy o pracę, na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Od 1 lipca br. rozpocznie się jego 6-cioletnia kadencja na tym stanowisku.

Do ogłoszonego w maju 2021 r. konkursu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Nisku zgłosiło się dwóch kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją każdego z nich oraz dokonała ich oceny merytorycznej poprzez wysłuchanie koncepcji pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku oraz odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 2 czerwca br. podczas tajnego głosowania komisja wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nisku bezwzględną większością głosów.

Pan Paweł Tofil, jako kandydat spełnił wszystkie wymagania stawiane kierownikom podmiotów leczniczych w ustawie o działalności leczniczej. W trakcie naboru, przedstawił szerokie koncepcje dotyczące usprawnienia organizacyjnego i finansowego niżańskiego szpitala.

Paweł Tofil ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, uzyskując tytuł magistra prawa. Posiada bogate doświadczenie z wielu dziedzin. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku, początkowo jako specjalista ds. eksportu, następnie jako urzędnik państwowy, kierownik a później dyrektor Zaopatrzenia i Transportu, zaś od roku 2016 kieruje Placówką Terenową KRUS w Nisku. Cały czas poszerza swoje kwalifikacje, głównie menadżerskie, poprzez różne formy doskonalenia, w szczególności były to ukończone w latach 2012/2013 studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie z zakresu zarządzania finansami i rachunkowością w firmie, oraz studia podyplomowe Master of Business Administration na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych w latach 2020/2021. Pan Tofil, jako lokalny samorządowiec (radny Rady Miejskiej w Nisku w latach 2010-2014 i od 2018 r.), jest bardzo dobrze zorientowany w sprawach Gminy i Miasta Nisko oraz Powiatu Niżańskiego.

 - Nowy dyrektor SPZZOZ w Nisku Pan Paweł Tofil zapoznał się z informacjami o stanie finansowym, organizacyjnym i administracyjnym SPZZOZ w Nisku. Na podstawie tych informacji przedstawił planowane działania do realizacji w najbliższym okresie, oraz długofalową koncepcję strategii i rozwoju niżańskiego Szpitala. Ze strony Powiatu Niżańskiego liczymy na dobrą współpracę, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje poprawiające jakość usług medycznych dla naszych mieszkańców oraz poprawy fukcjonowania Szpitala w aspekcie finansowym – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.