grafika

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki pozytywnie rozpatrzył wnioski złożone z Powiatu Niżańskiego na dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach tego Programu, Powiat Niżański łącznie pozyska dofinansowanie w wysokości 1.052.553,27 zł, z czego na zadania:

 • z obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – kwotę 583.058,58 zł,
 • z obszaru D (likwidacja barier transportowych) – kwotę 384.375 zł,
 • z obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – kwotę 85.119,69 zł.

Przyznane dofinansowania w ramach obszaru B, przeznaczone zostaną na:

 • obsługę projektów w tym obszarze – 8.363,65 zł;
 • realizację projektu w budynku:
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku – 150.000 zł,
 • RCEZ w Nisku - budynek dydaktyczny – 62.076 zł,
 • RCEZ w Nisku - warsztaty – 28.073 zł,
 • GOPS w Nisku – 119.830 zł,
 • Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem – 40.308,45 zł,
 • Urzędu Gminy w Jeżowem – 150.000 zł,
 • Publicznej Szkole Podstawowej w m. Przędzel – 24.407,48 zł.

Dofinansowania przyznane w ramach obszaru D, przeznaczone zostaną na:

 • realizację projektów:
 • dla ŚDS w Nisku - 105.000 zł,
 • dla Dziennego Domu Pomocy w Jeżowem – 270.000 zł,
 • obsługę projektów w tym obszarze – 9.375 zł.

W ramach obszaru G pozyskane środki zostaną przeznaczone na:

 • realizację projektu dla Caritas Diecezji Sandomierskiej na rzecz WTZ w Rudniku nad Sanem – 83.043,60 zł,
 • obsługę projektów w tym obszarze – 2.076,09 zł.

- Cieszymy się z pozyskanego wsparcia finansowego, które poprzez realizację zadań znacznie wpłynie na poprawę jakości życia, przede wszystkim niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Dzięki otrzymanym środkom budynki użyteczności publicznej zostaną wyposażone w infrastrukturę i w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.