grafika

Zarząd Powiatu Niżańskiego od 2018 r. stworzył możliwość udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizację projektów refundowanych współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych (aktualnie obowiązująca uchwała Nr 407/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.).

Ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych organizacji. W tym roku o wsparcie starały się i je uzyskały następujące organizacje:

  • Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach na projekty: „Promocja multimedialna powiatu niżańskiego” oraz „Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo – ocalić od zapomnienia”;
  • Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii „Tropiciele Przeszłości” na projekt „Utworzenie mobilnego i aktywnego muzeum historii lokalnej w miejscowości Rudnik nad Sanem”;
  • Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec na projekt „Promocja Powiatu Niżańskiego z wykorzystywaniem produktów lokalnych”.

Projekty skierowane są do mieszkańców naszego Powiatu i wszystkie zostaną zrealizowane oraz rozliczone w roku bieżącym.    

- Powiat Niżański wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskiwaniem dodatkowych środków z funduszy zewnętrznych w budżecie na 2021 rok zabezpieczył 200 tys. zł na pożyczki na realizację projektów refundowanych. W tej chwili uruchomione zostały już środki w łącznej wysokości 151.868 zł. Jeżeli tylko będzie dalsze zapotrzebowanie na taką formę wsparcia, Powiat będzie starał się do tego przychylić – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.