zdjęcie

W czerwcu 2021 r. Stowarzyszenie Harcerskie „Skautfort” uhonorowało harcerzy, którzy licznie przyczynili się do realizacji projektu „Współzawodnictwa Indywidualnego Harcerzy i Wolontariuszy”.

Projekt miał na celu propagowanie umiejętności współdziałania w grupie i pobudzenia kreatywności.

W projekcie wzięło udział 50 uczestników pochodzących z terenu Powiatu Niżańskiego.

Obecny na podsumowaniu projektu Wicestarosta Niżański Adam Mach pogratulował harcerzom za ogrom prac podejmowanych w czasie rocznego trwania projektu i wręczył upominki ufundowane m.in.: przez Powiat Niżański.

- Rozwijanie relacji osobowych powinno stać się dla nas w dzisiejszych czasach priorytetowe. Przez sytuację panującą w kraju młodzież odzwyczaiła się od kontaktów międzyludzkich. Takie inicjatywy na nowo przyczynią się do poprawy relacji między dziećmi i młodzieżą. Pobudzą również kreatywność w podejmowanych działaniach i pozwolą na wzbogacenie nowo zawartych przyjaźni – podkreślił Wicestarosta Adam Mach.

Zdjęcia: P. Anna Korasiewicz