Pod koniec czerwca 2021 roku odbyła się uroczysta promocja „Monografii Bielin”, której autorem jest Pan Józef Mroczek. 

W pięknej scenerii, zebrali się zaproszeni goście, w tym Wiceminister Infrastruktury, Poseł na Sejm RP - Rafał Weber, gospodarz Gminy i Miasta Ulanów Burmistrz - Stanisław Garbacz, Starosta Niżański - Robert Bednarz, Wicestarosta - Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego - Sylwester Daśko, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego, Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów - Magdalena Hasiak, Radny Rady Powiatu Niżańskiego, pełniący również funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu - Roman Pokora oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Organizatorzy zapewnili sporo ciekawych wrażeń rozpoczynając od inscenizacji w miejscu pierwszej lokalizacji pierwszej osady znajdującej się na wzgórzu przy Wysokim Lądzie w Bielinach, połączonej z inscenizacją wizyty Świętego Wojciecha.

To wydarzenie było okazją do uhonorowania i wspominania w rozmowach, poezji i w piosenkach śpiewanych przez mieszkańców podczas występów.

Projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez szacunek do miejsca historycznego i wydanie Monografii Bielin”, dofinansowany był z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów. 

W ramach promocji zostały przeprowadzone konkursy plastyczne i konkurs fotograficzny, który nosił nazwę „Znane i nieznane – najpiękniejsze zakątki w Bielinach”. Konkurs cieszył się dużą popularnością. Wzięła w nim udział nie tylko młodzież, ale również dorośli z bielińskiej parafii. Prace do konkursu plastycznego zostały wykonane przez uczniów bielińskiej szkoły podstawowej.

W ramach projektu została wydana publikacja „Monografia Bielin” oraz odnowiono Pomnik Tysiąclecia, przydrożny krzyż i zagospodarowano otoczenie. Wysoki Ląd to niezwykle ważny zakątek dla bielińskiej społeczności.

- Kultywowanie lokalnej tradycji to inicjatywa, którą popieramy i wspieramy, oraz gorąco zachęcamy do jej powstawania. Młodzież, dzieci, jak i już dorośli mieszkańcy, powinni poznawać swoje korzenie i historię. Publikacja Pana Józefa Mroczka – miejscowego regionalisty, historyka z zamiłowania, a co najważniejsze mieszkańca Bielin, to publikacja mająca na celu utrwalenie, odnowienie, ale również zapamiętanie historii pisanej przez naszych przodków – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zdjęcia: Bielińska Grupa Działania (facebook)