Powiat Niżański podpisał umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem na realizację na terenie Powiatu Niżańskiego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  

Na terenie Powiatu Niżańskiego wsparciem objętych zostanie 20 osób, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 2400 godzin.  

Pozyskana kwota 96 tys. złotych to środki Funduszu Solidarnościowego w ramach resorowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

- Doświadczenie Powiatu Niżańskiego w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych pozwoliło pozyskać kwotę 96 tys. złotych na realizację „Opieki wytchnieniowej”, w formie pobytu dziennego dla 20 niepełnosprawnych osób. Jest to pomoc skierowana do osób niepełnosprawnych, ale przekłada się ona w dużym stopniu na pomoc ich opiekunom i najbliższej rodzinie. Realizacja przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” gwarantuje wysoką jakość wykonania tego zadania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.