W dniu 6 lipca br. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, podpisali w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, umowy na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D i F. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowali Pełnomocnicy PFRON: Maciej Szymański – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie oraz Małgorzata Magdoń.

PFRON rozpatrzył pozytywnie 10 projektów złożonych przez Powiat Niżański w ramach Programu w obszarach B, D i F.

Łącznie do Powiatu Niżańskiego trafią środki w wysokości 1 052 553,27 zł.

Realizatorem 3 projektów będzie Powiat Niżański, natomiast 7 projektów zrealizują Gminy: Nisko, Rudnik nad Sanem, Jeżowe oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Przyznane przez PFRON środki w wysokości 240 149  zł zostaną przeznaczone przez Powiat Niżański na zadania w obszarze B:

 • Wykonanie windy osobowej elektrycznej z szybem samonośnym panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4 – 150 000 zł;
 • Przebudowa łazienki w budynku użyteczności publicznej, budynek dydaktyczny Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej (dawne warsztaty) w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 28 073 zł;
 • Przebudowa sanitariatu w budynku użyteczności publicznej, budynek dydaktyczny Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 62 076 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON na zadania realizowane przez Gminę i Miasto Nisko, Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, Gminę Jeżowe oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej wynosi 792 589,53 zł. Na obsługę tych zadań przyznano środki w wysokości 19 814,74 zł.

Dzięki pozyskanym z PFRON przez Powiat Niżański środkom, w ramach złożonego wystąpienia, Gminy oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej, otrzymane dofinansowanie przeznaczą na realizację następujących projektów:

 • w obszarze B:
 1. Gmina i Miasto Nisko – na dostawę i montaż windy osobowej z szybem zewnętrznym panoramicznym na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku i Dziennego Domu Pomocy w Nisku, kwota dofinansowania wynosi 119 830 zł;
 2. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem:
 • na budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem, kwota dofinansowania wynosi 40 308,45 zł;
 • na budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu, kwota dofinansowania wynosi 24 407,48 zł;
 1. Gmina Jeżowe - na windę osobową elektryczną przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, kwota dofinansowania wynosi 150 000 zł.
 • w obszarze D:
 1. Gmina i Miasto Nisko – na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, kwota dofinansowania wynosi 105 000 zł;
 2. Gmina Jeżowe – na zakup autobusu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe, kwota dofinansowania wynosi 270 000 zł.
 • w obszarze F: Caritas Diecezji Sandomierskiej – na remont klatki schodowej wraz z montażem systemu oddymiania, kwota dofinansowania wynosi 83 043,60 zł.

- W roku bieżącym Powiat Niżański, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” pozyskał ponad 1 mln zł ze środków PFRON. To prawie dwukrotnie wyższa kwota niż w roku ubiegłym. Dofinansowanie to umożliwi realizację ważnych inwestycji, takich jak likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności publicznej, czy barier komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Środki te pozwolą również na dostosowanie obiektów dydaktycznych, co pozwoli uczniom ze szczególnymi potrzebami na samodzielne i swobodne funkcjonowanie w środowisku szkolnym i społecznym – mówi Starosta Robert Bednarz.