grafika

Powiat Niżański jest partnerem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, który adresowany jest do maturzystów mieszkających na terenie powiatu niżańskiego.

W ramach tego Programu o stypendium na I rok studiów może aplikować  maturzysta z 2021 r., który ukończył szkołę średnią w 2021 roku, zamieszkuje na stałe w powiecie niżańskim oraz:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/2022 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (o stypendia nie mogą ubiegać się studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych);
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny (dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto wyliczony z czerwca br.);
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu (wniosek, o udzielenie rekomendacji  należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r.).

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (LGD) udziela rekomendacji tylko maturzystom zamieszkującym powiat niżański, a przy udzieleniu rekomendacji będą decydowały następujące kryteria:

 • osiągnięta liczba punktów na egzaminie maturalnym;
 • wysokość dochodu na członka rodziny;
 • aktywność społeczna, działalność w organizacjach pozarządowych, udział w projektach społecznych;
 • udział w olimpiadach i konkursach.

Kryteria oceny uwzględniają udzielenie maksymalnie 10 rekomendacji dla dwóch grup absolwentów:

 • maksymalnie 5 stypendiów zostanie przyznanych dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Niżański (LO w Nisku, RCEZ w Nisku, ZS w Jeżowem i ZS w Rudniku nad Sanem)
 • maksymalnie 5 stypendiów zostanie przyznanych dla absolwentów zamieszkałych na terenie Powiatu Niżańskiego, którzy są absolwentami szkół innych, niż te prowadzone przez Powiat Niżański.

- Dzięki aktywności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Powiatu Niżańskiego, w roku akademickim 2021/2022, na maturzystów zamieszkujących na stałe Powiat Niżański czekają stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. To bardzo cenna inicjatywa, dzięki której przynajmniej 10 maturzystom z Powiatu Niżańskiego stworzona będzie możliwość podjęcia studiów na I roku, z dużym odciążeniem dla budżetu domowego – powiedział Robert Bednarz, Starosta Niżański.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://www.lgdnisko.pl/lgd_2015/index.php/lgd-2/299-stypendia-pomostowe-stypendium-na-1-rok-studiow