W pierwszej połowie lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. W Konwencie udział wzięli wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego.

Podczas Konwentu omówiono ważne kwestie dotyczące organizacji  Dożynek Powiatu Niżańskiego 2021, m.in. elementy programu, takie jak Msza św. Dożynkowa, Korowód dożynkowy, grupy wieńcowe, liczbę wieńców, konkursy dla KGW, program artystyczny oraz wyróżnienia dla uczniów i rolników.

Następnie przedstawiono wójtom i burmistrzom wnioski, które Powiat Niżański planuje złożyć w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wnioski planowane do złożenia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dalszej części Konwentu odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafałem Weberem. Spotkanie miało charakter wideokonferencji, na którym również omówiono program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podczas Konwentu Starosta poinformował zebranych o wypracowanym i wysłanym stanowisku w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, dotyczących Gminy Jeżowe i Gminy Rudnik nad Sanem. Omówił również pismo Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w sprawie kierowania osób do z terenu naszego Powiatu do tamtejszego DPS.