W Komendzie Powiatowej PSP w Nisku, 6 sierpnia br., odbyło się podpisanie i przekazanie umów w ramach Programu „Mały Strażak” na sprzęt i umundurowanie dla Strażaków – Ochotników w powiecie niżańskim. Jednostki OSP objęte wsparciem z terenu powiatu stacjonują w: Bukowinie, Cholewianej Górze, Harasiukach, Jarocinie, Jeżowem, Kopkach, Podolszynce Ordynackiej, Podolszynce Plebańskiej, Rudniku nad Sanem i Starym Narcie.

W spotkaniu, towarzyszącym podpisaniu i przekazaniu umów, uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Z – ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku st. kpt. Ireneusz Stafiej oraz przedstawiciele jednostek OSP.

Celem programu „Mały Strażak” jest  podniesienie potencjału ratowniczego jednostek OSP poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt, aby szybciej i skuteczniej zapobiegać oraz likwidować skutki katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych. Środki pochodzą z programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. „Mały Strażak” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie: WFOŚiGW w Rzeszowie