grafika

W drugiej połowie sierpnia br. w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przybyli goście świętowali 10 - lecie działalności wydawnictwa Towarzystwa Ziemi Niżańskiej oraz mieli przyjemność uczestniczyć w prezentacji 10. wydania Rocznika Towarzystwa Ziemi Niżańskiej.

Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność w 1966 roku. Jego celem jest rozwijanie działalności oświatowej, kulturalnej i społecznej, podejmowanie działań na rzecz popularyzacji historii i folkloru regionu, podejmowanie działań na rzecz promocji malarzy, pisarzy, innych artystów oraz ludzi zasłużonych dla rozwoju regionu i kraju. Towarzystwo to miejsce spotkań miłośników ziemi niżańskiej, którzy pielęgnują to co przemija, gromadzą pamiątki i zapisują historię, podejmują działania na rzecz ochrony konstytucyjnych praw obywateli oraz organizują akcje charytatywne. Towarzystwo posiada prawa wydawnicze od 2012 roku i co roku ukazuje "Rocznik Towarzystwa Ziemi Niżańskiej" oraz różnorodną twórczość powiązaną z ziemią niżańską.  Od lat prezesem TZN jest Stanisław Gawryś, zaś redaktorem naczelnym Rocznika Towarzystwa Ziemi Niżańskiej Mariusz Kowalik.

Coroczne wydanie Rocznika przybliża czytelnikom Kalendarium Wydarzeń Towarzystwa Ziemi Niżańskiej z roku poprzedzającego, historię Niska i Powiatu Niżańskiego, relacje i sprawozdania, Niżańskie biografie i inne.  Książka to swoista rzeczywistość przelana na kartkę papieru, to historia, kultura i tradycja Naszego Powiatu w jednej książce.

W uroczystościach udział wzięli: Prezes Towarzystwa Stanisław Gawryś, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, reprezentujący Władze Powiatu –  Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz inni znamienici goście. W imieniu własnym oraz Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego Przewodniczący Rady na ręce redaktora naczelnego Mariusza Kowalika przekazał graweton oraz gratulacje. Słowa uznania i wdzięczności należą się za twórczą pracę, ukazującą piękno Naszej Małej Ojczyzny, przybliżanie historii lokalnej i przekazywanie wiedzy, którą czerpią i czerpać będą nie tylko obecne, ale i przyszłe pokolenia.